Sæt ikke dit kørekort på spil - få hele lasten med helt hjem!

Tabte halmballer samt tab af andet gods på offentlig vej kan udløse alvorlige ulykker. Derfor straffes chaufføren af et køretøj, som har tabt fx halmballer på vejen, med betinget frakendelse af kørekortet.

Ved transport af halmballer og andet gods skal chaufføren sikre at godset forbliver på køretøjet under kørslen.
Ved landbrugskøretøjer er der alene krav om at godset skal sikres, så det ikke kan falde af under transporten. Der er ikke udspecificerede krav til udførelsen af sikringen af godset. Det betyder, at man frit kan vælge hvordan man vil sikre sit gods. Hvis man anvender spændestropper til at sikre godset med, skal disse være belastningsgodkendte (se nedenstående foto).
For registrerede køretøjer over 3.500 kg (vare- og lastbiler) gælder et særligt regelsæt, hvor hovedreglen er at alt gods skal fastspændes til køretøjet.

Hvis man taber halmballer eller andre former for gods under kørsel på offentlig vej, kan straffen antage mindst 2 former:
Hvis forholdet kaldes uforsvarlig kørsel af politiet, koster det en bøde og et klip.
Taber man halmballer eller andet større gods, er der tale om groft uforsvarlig kørsel, og så koster et en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet. Får man en betinget frakendelse, skal man igennem såvel teoriprøve som køreprøve og bestå begge, for at beholde sit kørekort.

En halmvogn hvor lasten er sikret, dels med stropper og deles med at fastkile ballerne (de 4 baller, som er placeret på tværs ad vognbunden og sat i klemme imellem de øvrige baller)

Spændestropper skal være belastningsgodkendte, som vist på fotoet. Brug spændestropper i et antal, så de tilsammen er godkendt til ca. 3 gange den vægt, de skal fastholde.

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk