Undgå kornsnudebiller – rengør kornlageret !

Rengøring af kornlageret er et godt værn mod angreb af kornsnudebiller

Det hænder at kornet på lageret bliver angrebet af kornsnudebiller, en bille på 2,5 – 5 mm i længden. Disse biller æder af kornet, får det til at varme, formerer sig, æder mere korn, temperaturen i kornet stiger mere ... og den onde spiral er skabt. Ved varmedannelsen og fugtproduktionen i kornet går der også gang i produktionen af svampe og bakterier. Begge dele forringer kornets kvalitet, og det går hurtigt !
Hvis man ønsker at kvitte sig problemet med kornsnudebiller, skal kornet enten forbruges straks, eller nedtørres og gasses. Hvis der efter tømning af siloanlægget bliver liggende bare en smule korn eller avner og emter tilbage i siloerne, har man «gemt» kimen til at tilsvarende problemer opstår i den efterfølgende lagersæson.

Bryd smittekæden: Rengør og støvsug alle siloernes overflader, inkl. krinkelkroge og vanskeligt tilgængelige steder. I ældre træsiloanlæg, som er indbygget i lagerbygningerne, findes der jævnligt mindre hulrum bag siloerne, hvilke det er umuligt at komme til at rengøre. Hvis der i sådanne siloanlæg er forekommet angreb af kornsnudebiller, vil det være meget vanskeligt at undgå nye angreb, med mindre man anvender bekæmpelsesmidler til opgaven, eller får etableret adgang til lommerne med gamle avner og emter og får disse fjernet.

I økologisk produktion er der kun een medicin, som modvirker kornsnudebiller i kornlageret: Rengøring – rengøring og  rengøring !

Om udendørs ståltørresiloer
Ved tørring i ståltørresiloer (amerikanersiloer) medfører omrøringen af kornet at der falder smuds igennem de perforerede bundplader. Det betyder at det i løbet af nogle år kan blive nødvendigt at rengøre under den perforerede bund.

Tørt og nedkølet korn er lagerfast
Som generel vejledning gælder at tørt og nedkølet korn sjældent angribes af korn­snude­biller, selv om de måtte være til stede på kornlageret. Dertil kommer at mug- & gærsvampe ej heller kan angribe kornet, når det er nedtørret til maks. 15% og nedkølet til under 10°C.

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk