Vandingsteknik

Vandmængder, dimensionering af anlæg

I 2018 har den daglige fordampning i perioden 25/5 – til 24/7 set ud som vist nedenfor, gennemsnitlig ca. 4 mm pr dag, i visse perioder dog mere.

Tabel 1: Oversigt over fordampning af vand ved lokalitet Herning
(Kilde: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Fordampning.aspx )

Hvor meget vandingskapacitet er nødvendig?

Et vandingsanlæg på JB1-jord bør kunne tilføre den mængde vand som fordamper pr døgn, idet JB-1 jord kun evner at afgive 25 – 30 mm vand til planterne, før de begynder at blive skadet af tørke.
Som gennemsnit fordamper der på varme sommerdage 4 mm pr døgn, svarer til 40 m3 vand/ ha/ døgn.

  1.  Ved 20 driftstimer skal anlægget kunne yde 2,0 m3 vand pr ha pr time.
  2. Gælder for det antal ha, som skal kunne holdes vandet samtidig.

På JB-2 jorder og bedre kan man klare sig med en lidt lavere vandingskapacitet, idet jorden kan afgive større vandmængder til planterne end JB-1 jord.

Vanding kun om natten ?

Ved vanding ved lavere temperatur og lavere vind, bliver vandfordelingen bedre og vandtabet mindre. Uanset driftstimer pr døgn på anlægget skal der stadig tilføres den samme vandmængde pr ha pr døgn.

Når vandingsanlægget kun skal vande om natten i stedet for mindst 20 timer pr døgn, bliver den nødvendige timeydelse større, idet der stadig er behov for samme vandmængde pr døgn. Tabellen nedenfor viser tilførsel af 40 m3 vand / ha / døgn, ved forskellig antal driftstimer / døgn

Driftstimer / døgnM3 vand / ha / døgnM3 vand / ha / timeTimeydelse v. 30 ha
22401,8154,3 m3/h
20402,060 m3/h
18402,2266,7 m3/h
16402,575 m3/h
14402,8685,7 m3/h
12103,33100 m3/h
10403,00120 m3/h

Etableringsomkostninger

Et vandingsanlæg koster overslagsmæssigt i området 8.000 – 9.500 kr pr m3 vand pr time.
Det betyder at et anlæg på 60 m3/h vil koste i området 480.000,- til 570.000 kr.
Ved 2,0 m3 vand pr ha / time/ha ligger etableringen af anlægget til 30 ha i området 16.000 – 19.000 kr / ha.

Ved øgende timeydelse pr ha stiger anlægsomkostningen pr ha !

 

Muligheder for udvidelse af bestående anlæg

Udvidelse af kapaciteten på et vandingsanlæg bør ubetinget planlægges, så man sikrer man når det ønske-de resultat. Til hvilken nytte er eksempelvis investering i en større pumpe, hvis en flaskehals et andet sted på anlægget betyder at anlægget ikke kommer til at give mere vand ? Indledningsvis bør man undersøge om anlæggets komponenter kan fremføre mere vand; boring, pumpe, jordledning og vandingsmaskine. Dernæst må man finde den eller de faktorer, som er den begrænsende faktor, i forhold til at øge timeydelsen.

 

Maskinen

Rigtig mange steder kan man øge vandydelsen i størrelsesordenen 5 – 10% ved at udskifte vandingsmaskinen med én, som har større slangediameter. Årsagen til dette er at ved at øge slangediameteren sænkes tryktabet – vel at mærke hvis slangelængden forbliver den samme.
Da man i reglen vælger dysestørrelse på vandingskanonen ud fra ønsket om et bestemt arbejdstryk ved kanonen, betyder et lavere tryktab i slangen at vandet har et højre tryk, når det når frem til kanonen. Et højere tryk ved kanonen betyder større vandydelse med samme dysestørrelse. I visse tilfælde kan man endda øge dysestørrelsen og dermed øge ydelsen endnu mere.

 

Nye pumper – renoveringsplan!

Udskiftning af pumper til vandingsanlægget med det formål at få mere ydelse, udføres mest økonomisk, når pumperne alligevel skal skiftes pga. havari, eller slid & ælde.
Nogle oplevede i vandingssæsonen havari på pumpeanlægget. Det hurtigste var da at udskifte de havarere-de komponenter med tilsvarende nye. Det klogeste havde været at gennemgå anlægget for at finde frem til om man kunne få mere vand ud, ved at vælge andre pumper – men hvem havde tålmodigheden til den øvelse i ”kampens hede” ?
Selv om man ikke har planer om udskiftning af pumpeanlægget her og nu, så er det en god ide at få udarbejdet en plan, som ligger klar i skuffen til den dag udskiftningen pludselig skal udføres.

Hvad koster det at vande - driftsomkostninger

Tabellen nedenfor viser omkostningerne i kr. pr ha, for vanding med vandingsmaskine og kanon

 100 mm100 mm125 mm150 mm175 mm
1000 m3/ha
30 mm / gang
1000 m3/ha
25 mm/ gang
1250 m3/ha, 25 mm/ gang1500 m3/ha, 25 mm/ gang1750 m3/ha, 25 mm/ gang
El321321401481562
Vedligehold236236295354413
Flytning243292365438155
Tilsyn4656708498
Sum847 kr / ha905 kr / ha1131 kr / ha1357 kr / ha1583 kr / ha

Forudsætninger: 55 m3/h og 72 m flytteafstand,
El-pris: 0,75 kr / kWh, arbejdsløn 200 kr / time og traktoromkostninger: 150,- kr / time

Vandingsanlæg, faste omkostninger

Forudsætninger
Anlægget forrentes og afskrives til 0 kr over hhv. 20, 25 og 30 år
Rentesats: 3,5%

Gennemsnitlig kapitalomkostning (GKO) pr år, kr

Investering / ha20 år
GKO: 7,04%
25 år
GKO: 6,07%
30 år
GKO: 5,44%
16.000 kr1.126 kr/ha/år971 kr/ha/år870 kr/ha/år
19.000 kr1.337 kr/ha/år1.156 kr/ha/år1.034 kr/ha/år
Ved 30 ha
480.000 kr33.792 kr/år29.136 kr/år26.112 kr/år
570.000 kr40.128 kr/år34.599 kr/år31.008 kr/år

Vigtigste parametre for vandingsteknikken ?

  1. Driftssikker og pålidelig
  2. Nem at opstille og flytte; lavt arbejdsforbrug
  3. Hurtigt og let at indstille kanonen
  4. Fri for lækager.

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig