Kort vejledning i korntørring

Som høsten skrider (langsomt) frem, bliver der mere og mere brug for tørrekapacitet. Nedenstående er driftsanvisninger på de forskellige typer tørrerier:

Plantørringsanlæg:

 1. Hvis kornet er over 22 % vand, blæses i døgndrift UDEN varmetilsætning og uden hensyntagen til vejret.
 2. Hvis kornet er under 22 % vand, tilsættes gradvist varme, men aldrig mere end 6 °C over udetemperatur, da man ellers risikerer kondensafsætning i toppen af stakken. Brug nykalibreret hygrostat styring. Når kornet er færdigtørret, beluft gradvist med årets temperaturfald. Vigtigt: Tørreventilatoren skal kunne levere mindst 360 m3 luft pr m2 silogulv/time. Har man lavere luftmængde pr m2, opstår der kondens i øverste kornlag i planlageret. Anbefalingen er at lukke for en del af sidekanalerne indtil ovennævnte luftmængde pr m2 gulv opnås.

 

Amerikaner silo

 1. Blæs så snart det første læs korn er i siloen og fordelt ud over silobunden. Start omrøring, så snart der er afgrøde et par meter over bunden af sneglene. Hvis afgrøden indeholder mere end 22% vand, skal omrøresneglene starts så snart de kan få fat i afgrøden. Tilsæt gerne varme, som øger tørretemperaturen med 10 – til 15°C. Øges tørreluftens temperatur mere, er der risiko for ophobning af kondensvand i det øverste kornlag. Efter endt tørring, beluft gradvist med årets temperaturfald.

 

Gennemløbstørreri

 1. Tørrehastighed stilles efter vandprocent i udløbet
 2. Tørreluft temperaturen må være op til 100 ° ved foderkorn og 65 °C ved konsumkorn (svarer til ca. 43 ° i tørreezonen).
 3. Brug kølezonen i tørreriet og læg kornet på et beluftningslager – beluft gradvist med årets temperaturfald.

 

Gastæt silo

 1. Fyld aldrig korn i med over 21 % vand
 2. Fyld siloen hurtigt og gerne inden for en uge
 3. Tilsæt 2 kg CO2 / m³ luft i den tomme del af siloen og 1 kg CO2 / m³ luft til den fulde del af siloen.
  Generelt om beluftning: Hvis luften er mere end 5 °C lavere end afgrødetemperaturen kan der altid beluftes uden risiko for opfugtning.

 

Tilsyn med lageret
Uanset tørre- / konserveringsmetode anbefaler vi at føre tilsyn med kornlagrene mindst hver 3. uge i lagerperioden. Dette sikrer kornet kvalitet og mod økonomisk tab.

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt s. Mortensen

Teknik- og Energirådgiver

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk