Myndighedsbehandling

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S kan vi hjælpe dig med at få byggeanmeldt dit byggeri.

• Dispensationer – Afstandskrav til veje, boringer, naboskel, beboelser, vandløb mm.

• Byggeansøgninger – avls- og driftsbygninger, beboelser, siloer, beholdere mm.

• Tilladelser til udledning af spildevand

• Tilladelser til udledning af tag- og overfladevand

• Nedrivningstilladelser – af tiloversblevne bygninger

Vi tager oftest udgangspunkt i tegningsmaterialet fra skitsen, samt miljøgodkendelsen og tilretter det til byggeanmeldelsen. Derved sparer du tid og penge, da vi ikke starter forfra.

 

Når du skal sende ansøgning om byggetilladelse til kommunen skal der normalt sendes følgende ind, inden man påbegynder byggeriet:

• Ansøgningsskema

• Situationsplan med angivelse af bygningens placering, samt information til BBR

• Plantegning med angivelse af grundareal og bygningsindretning

• Facadetegninger med angivelse af bygningshøjde

• Brandteknisk redegørelse

 

Når byggeriet er færdiggjort skal følgende sendes ind til kommunen:

• Projekttegninger, asbuild

• Konstruktionsbeskrivelse

• Statiske beregninger

• Teknisk dokumentation, f.eks. energiberegninger

• Spildevandsforhold, herunder stempel fra aut. kloakmester på udført arbejde

 

Herudover kan kommunen bede om supplerende oplysninger afhængig af byggeriets karakter.

Alt dette kan vi hjælpe dig med hos BYGGERI & TEKNIK I/S – en rådgivende samarbejdspartner.

 

Kontakt MigCathrine Margrethe Bak Pedersen

Bygningsrådgiver, indretning af svinestalde, mekanisering, licitationer og udbud, tilskud svineproduktion

Mobil: 30 74 64 63
Emailcmbp@byggeri-teknik.dk

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.dk