Better safe than slurry

Mange oplever mange en øget arbejdssikkerhed ved brugen af svovlbrintemåleren, idet den advarer, hvis der er forekomster af svovlbrinte. Nogle brugere rapporterer, at de oplever svovlbrinte forekomster på steder, hvor de aldrig har forestillet sig, det ville forekomme. Derved har måleren bidraget til at reducere risiciene ved at arbejde med gylle og givet mulighed for, at man kan tage sine forholdsregler og få udbedret eventuelle skader på sit gylleudslusningsanlæg.

Vi har i den forbindelse hjulpet flere landbrug med at ”diagnosticere”, hvorfor svovlbrinte forekomster opstår i gylleudslusningsanlæg. Vi har konstateret, at følgende forhold har stor indflydelse på, om man kan undgå alarmer fra svovlbrintemåleren:

  1. Indløbet i fortanken skal altid være neddykket (er lovpligtigt, men det forekommer alligevel, at indløbet ikke er neddykket.
  2. Manglende udluftning mellem stald og fortank i grisestalde – kan medføre gyllesprøjt og ret høje svovlbrinte koncentrationer, når der trækkes propper i grisestalde.
  3. Mangelfuld rengøring af udluftninger, både i bagenden af gylleudslusningsrører og i udluftningen mellem stald og fortank.
  4. Rækkefølgen hvori man trækker gyllepropper i grisestalde

Det er altså ofte relativt enkle tiltag der skal til, for at afhjælpe alarmer på svovlbrintemåleren.

Selvom man udbedrer disse mangler, skal man stadig anvende svovlbrintemåleren, når man arbejder med gylle. Ophobning af svovlbrinte kan være uforudsigelig.

 

Forebyggelse af ulykker og livredning, hvis det går galt.

Svovlbrinte måleren hjælper med at opdage en fare. Inden faren opstår, skal man have foretaget en risikovurdering af det arbejde man står overfor.

Det kan gøres med CRiskA appen der udbydes af SEGES Innovation.  Heri man kan forholde sig til de faremomenter der er ved arbejde med gylle, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis det utænkelige skulle ske, og en kollega kollapser på grund af svovlbrinte, findes der i dag også en nødmaske man kan tage på. Denne maske kan frafiltrere svovlbrinte i op til 15 minutter og med den på, kan man gå ind og redde sin kollega ud, uden risiko for selv at kollapse.

Vi tilbyder alle 3 elementer i en samlet pakke som vi kalder ”Better safe than slurry”. I denne pakke får man

  • CRiskA appen – koster 1.350 kr. + årligt abonnement 2.495 kr.
  • En Dräger Pac 6000 svovlbrinte måler – koster 2.195 kr.
  • En Dräger 4730 nødmaske - koster 1.775 kr.
  • En times online instruktion til ovennævnte, inklusive den kemiske risikovurdering ved gyllehåndtering – koster 1.075 kr.

I alt 6.395 kr.

Såfremt man har nogle af elementerne i forvejen, fratrækkes det i det samlede beløb. Onlineinstruktionen kan dog ikke fravælges. Nogle forsikringsselskaber tilbyder reduktion i prisen på din arbejdsskadeforsikring, hvis du køber ovenstående pakke.

Brug for hjælp?