Solceller til dækning af boligens elforbrug

Inden man køber et solcelleanlæg, er det vigtigt at se på, hvor stor en del af sit elforbrug man kan erstatte. Og det kommer meget an på, hvad ens elforbrug består af. Har man varmepumpe, har man elbil osv. Og man skal også kigge på, hvilken elpris det er man fortrænger med solcelleanlægget.

Elprisen

Til almindeligt elforbrug i boligen betaler man normalt omkring 2 kr./kWh, afhængig af, hvor man bor. Hvis man anskaffer en varmepumpe og i bbr registret registrerer boligen som værende opvarmet med el kan, man fratrække elafgiften på ca. 1,12 kr. / kWh inkl. moms, således at den el man bruger til varmepumpen, kommer til at koste 0,88 kr./kWh. Det giver grundlag for en ret billig varme. Men det betyder også, at hvis det er noget af den elpris, som solceller fortrænger, forlænges tilbagebetalingstiden på solcelleanlægget.

Batteripakker

Hvis man ikke kan aftage den el man producerer i produktionsøjeblikket, forærer man den til nettet. Man kan dog lave en aftale med en såkaldt ”produktionsbalanceansvarlig”, så man kan sælge overskudsproduktion til nettet, men man får kun spotprisen for dette. Så det er sjældent en god forretning. Man kan i stedet installere en batteripakke, så det man produceret i løbet af dagen kan anvendes om aftenen. Men batteripakker er dyre, typisk omkring 5.000 kr. / kWh. Et 5,5 kW solcelle anlæg kan på en god sommerdag producere op til ca. 40 kWh. Man kan måske forbruge det halve i løbet af en dag, hvis man ikke har en elbil til at lade op. Resten skal i et batteri. Og et 10 kWh batteri vil koste omkring 50.000 kr.
Nedenstående ses på muligheden for at aftage produktionen fra et 5,5 kW solcelle anlæg, afhængig af forskellige forbrugsmønstre.

Rød kurve

En almindelig husstand med fx 4 personer, vil ofte have et elforbrug på ca. 4-5.000 kWh årligt. Det meste af forbruget vil ligge i vintermånederne, primært på grund at et større forbrug til belysning. Figur 1, rød kurve. I eksemplet forbruges 6.600 kWh pr. år.

Blå kurve

Hvis der installeres et 5,5 kW solcelle anlæg, kommer produktionen fra dette til at ligge over forbruget i sommermånederne. Så forærer man produktionen til elnettet.

Gul kurve

Køber man et varmepumpe anlæg til opvarmning af huset, vil det bruge ca. 6.000 kWh om året. Men det ligger primært i vintermånederne, derfor kan man stadig ikke afsætte solcellernes produktion i eget forbrug. Batteriløsninger hjælper ikke så meget her, idet det kun kan lagres produktion i kort tid. Og batteri løsninger er stadig ret dyre.

Lilla kurve

Anskaffer man en elbil, der kører 20.000 km. årligt og hele dens forbrug kan oplades derhjemme, kan man næsten afsætte hele solcelleproduktionen i eget forbrug. Forudsætningen er, at elbilen skal være hjemme når solen skinner, ellers skal man også have en ret stor batteripakke til at lagre den producerede el, indtil elbilen kommer hjem.

Grøn kurve

Anskaffer man både varmepumpe og elbil, vil hele solcelle anlæggets produktion kunne afsættes i eget forbrug.

 

Figur 1 Forbrug i forskellige situationer, sammenlignet med produktion fra solceller. Uden varmepumpe og elbil, kan solcellernes produktion ikke aftages. En batteripakke kan afhjælpe noget, men er dyr

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

KIM BRIXEN NIELSEN

Ingeniør, Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Byggetilsyn, Byggestyring, Tvister

Mobil: 20 49 09 48
Email: kbx@byggeri-teknik.dk