Vi står klar med rådgivning og hjælp til dit landbrug

Byggeri & Teknik sikrer dig faglig sparring omkring valg af placering, intern/ekstern logistik, indretning, funktionalitet og udviklingsstrategi. Vi ønsker at give dig de bedste forudsætninger for et gennemtænkt staldbyggeri uanset hvilken type stald du vil have bygget.

Hos Byggeri & Teknik I/S vægter vi tværfaglig sparring højt og opfordrer derfor at kundens miljø-, husdyrproduktions- og økonomirådgiver inddrages tidligt i processen, så dobbeltarbejde undgås.

Referencer - staldbyggeri

Opførelse af 6.744 m2 bygning hos Stensig agro, Blæsbjerg Byggeriet Læs mere
Stort barmarksprojekt til 1.550 årskøer Byggeriet er bestående af: Malkecenter Læs mere
1.405 m2 malkecenter med tilhørende dybstrøelsesboks Fakta: Malkecentret indeholder en Læs mere
Kostald på i alt 1.442 m2. Fakta: Kostalden er i Læs mere
2.154 m2 ungdyrstald til 250 kvier fra 3 til 23 Læs mere
Stort barmarksprojekt til 600 årskøer  Fakta: 5.120 m2 kostald til Læs mere
4.600 M2 SLAGTESVINESTALD 4.600 m2 slagtesvinestald, indeholdende personalefaciliteter og foderlade. Læs mere
  Kostald til 445 køer SAMT TILHØRENDE FODERLADE PÅ 920 M2 Læs mere
  Kostald til 300 køer og 1.273 m2 malkecenter Fakta: Læs mere
3.888 m2 kostald og 923 m2 malkecenter  Fakta: 3.888 m2 Læs mere
Nybygget ungdyrstald Fakta: 1.458 m2 fritliggende  staldbygning med 3 dybstrøelsesbokse Læs mere
TO KOSTALDE OG MALKECENTER Fakta: To kostalde på i alt Læs mere
STALDANLÆGGET TIL 1.100 SØER ETABLERET PÅ ”BAR MARK” Over 6.000 Læs mere
1.230 m2  SLAGTESVINESTALD I FRILANDSKONCEPT STIER MED 2 LEJEAREALER MED Læs mere
Staldanlæg til søer Hos Gammelgaard går alle dyr løse Staldanlæg Læs mere
Smågrisestald med mange detaljer I alt bygningsareal 5.276 m2 SmågrisestaldStalden Læs mere