1.405 m2 malkecenter med tilhørende dybstrøelsesboks

Fakta:

Malkecentret indeholder en 2 x 24 pl. side by side malkestald fra Boumatic, opsamlingsplads, personalefaciliteter, teknikrum, mælkeudleveringsrum og en dybstrøelsesafdeling til opstarts- og skånehold.

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Myndighedsbehandling
• Projektering
• Udbudsrunde på inventar
• Kontrahering
• Byggestyring
• 1 års- og 5 års eftersyn
• Tilskudsansøgning