1.442 m2 kostald

Ny Kostald

Kostald på i alt 1.442 m2. Fakta: Kostalden er i alt 1.442 m2. Stalden er indrettet med sengebåse med madrasser, fast drænet gulv, AMS malkning og dybstrøelse til skånehold, kælvningsbokse og separation. Stalden er forbundet … Læs mere