3.888 m2 kostald og 923 m2 malkecenter 

Fakta:

3.888 m2 kostald til i alt 328 køer. Pladserne er fordelt på 212 sengebåse til lakterende køer i to hold, afgoldningshold med 10 sengebåse, 71 goldkosenge, opstartshold i strøelse med 20 plader og en kælvningsafdeling. Der er sand i sengene, fast drænet gulv og ædepladsrepos.

923 m2 malkecenter med en 2 x 20 pl. side by side malkestald, personalefaciliteter og teknikrum.

 

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Medvirket i myndighedsbehandlingen
• Projektering
• Tilskudsansøgning

Billeder