Tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner).

Åbne tilskudsordninger

Ansøgningsrunde for miljøteknologi rykker til foråret 2022

Den næste runde åbner op for ansøgninger i foråret 2022, da Landbrugsstyrelsen dermed kan prioritere de kunder, der allerede har tilsagn på andre ordninger, og give dem mulighed for hurtigere at indsende ansøgninger om projektændringer til deres tilsagn og udbetalinger af deres tilskud. Læs mere her.

Tilskud landbrug

Der henvises i øvrigt til

tilskud

Tilskudsguide

 

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig