Tilskud

I Danmark findes mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. Vi tilbyder derfor kvalificeret bistand til ansøgning om tilskud, indenfor flere tilskudsordninger – når disse vel at mærke er åbne for indsendelse af ansøgninger.
Flere af tilskudsordningerne har mange krav, som skal opfyldes og overholdes for at få tilskuddet udbetalt.  Derfor tilbyder vi også bistand til at styre de enkelte projekter mht. det formelle omkring det bevilgede tilskud, samt vedr. forhold omkring etableringen i praksis.
Intet af det, man gerne vil søge tilskud til, må være påbegyndt, når man ansøger.


Energitilskud

Erhverv
Få tilskud til realisering af energibesparelser samt til reduktion af CO2-udledningen, fra ordningen Erhvervsmæssig Energieffektivisering. Puljen er åben fra 1/11-2023 -  til ca. 1/10-24.
Du kan finde mere om vore tilbud omkring energieffektivisering, her: ENERGITILSKUD

Boliger
Varmepumpepuljen
– giver tilskud til omlægning af varmeforsyningen i boliger, til varmepumpe. Tjek med www.sparenergi.dk om ordningen er åben for ansøgninger.

Energirenoveringspuljen – kan give tilskud til energirenovering af helårsboliger, som er enerigmærket med E, F eller G. Der gives tilskud til udvalgte tiltag ved energirenoveringen. Tjek med www.sparenergi.dk om ordningen er åben for ansøgninger.

Skattekiste

    Kontakt Os