Tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner).

Åbne tilskudsordninger:

Økologisk investeringsstøtte

Ansøgningsperiode: 15. december 2022 til 1. marts 2023

Økologisk investeringsstøtte 2022 har til formål at bidrage til produktivitetsforbedring i forskellige økologiske produktionsgrene ved f.eks. at øge effektiviteten, det økologiske areal eller produktionen for den enkelte økologiske landbrugsbedrift.
(Kilde lbst.dk) 

Hvad kan der søges tilskud til?

Indsatsområde 1: Svin
Indsatsområde 2: Kvæg
Indsatsområde 3: Frugt, bær og grønt
Indsatsområde 4: Planteavl
Indsatsområde 5: Æg og fjerkræ
Indsatsområde 6: Får og geder

Der er afsat 8 mio. kr. til indsatsområde 1, 34 mio. kr. til indsatsområde 2, 10 mio. kr. til indsatsområde 3, 53 mio. kr. til indsatsområde 4, 34 mio. kr. til indsatsområde 5, og 1 mio. kr. til indsatsområde 6; 140 mio. kr. i alt. (Kilde lbst.dk) 

Hvor meget kan du få i tilskud?

Hvis du får tilsagn om tilskud, vil dit tilskud udgøre 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag.

Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af standardomkostningerne for teknologierne samt eventuelle valgfrie elementer (optioner), som indgår i projektet. (Kilde lbst.dk) 

Vigtige datoer

Før projektet 

Kapitel 3: Er ordningen relevant for mig?
Kapitel 4: Når du vil søge tilskud
Ansøgningsperiode: 15. december 2022 - 1. marts 2023.

Under projektet

Kapitel 5: Hvis du får tilsagn
Kapitel 6: I projektperioden
Din projektperiode: Starter den dag Landbrugsstyrelsen modtager din ansøgning og varer 2 år.

Efter projektet

Kapitel 7: Afsyning af dit projekt og udbetaling af tilskud
Kapitel 8: Under opretholdelse af projektet
Opretholdelsesperiode: Du skal opretholde din investering i 3 eller 5 år efter slutudbetaling og gemme bilag i 5 år og 6 måneder.
(Kilde lbst.dk) 

Mangler du assistance til at søge tilskud, så kontakt os på 9713 1211.

Der henvises i øvrigt til

tilskud

Tilskudsguide

 

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig