Tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner).

Åbne tilskudsordninger:

Miljø- og klimateknologi 2022 åbner til efteråret

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi åbner 18. oktober 2022.  (Kilde lbst.dk) 

Foreløbige teknologier: 

Indsatsområde 1: Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde
Indsatsområde 2: Reducere ammoniakudledning fra svinestalde
Indsatsområde 3: Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde
Indsatsområde 4: Reducere ammoniakudledningen fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
Indsatsområde 5: Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
Indsatsområde 6: Reducere pesticidforbruget i planteavl
Indsatsområde 7: Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl
Indsatsområde 8: Reducere pesticidforbruget i gartneri
Indsatsområde 9: Reducere energiforbruget i gartneri
Indsatsområde 10: Reducere næringsstofforbruget i gartneri

Økologisk investeringsstøtte åbner for sidste gang i efteråret 2022

Ordningen åbner for sidste gang i efteråret 2022 og lukker i starten af 2023. Puljen er på 140 mio. kr., fordi den er lagt sammen af to puljer på hver 70 mio. i henholdsvis 2022 og 2023.

Økologiske landbrugere og landbrugere, der har ansøgt om økologisk autorisation, kan søge om tilskud til at investere i nye teknologier, som bidrager til at forbedre produktiviteten ved fx at mindske arbejdstid, øge udbytte på marken eller forbedre udnyttelse af ressourcerne. (Kilde lbst.dk) 

Mangler du assistance til at søge tilskud, så kontakt os på 9713 1211.

Tilskud landbrug

Der henvises i øvrigt til

tilskud

Tilskudsguide

 

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig