Tilskud

Generelt om tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner). Det betyder, at vi tilbyder hjælp og rådgivning til nedenstående tilskudsondringer pt.:

  1. Miljøteknologi, kvæg og gartneri - planlægges åben fra 1. oktober 2019 – 3. december 2019
  2. Hjemsøgning af pengene og afrapportering

 

Vores tilskudsportal

Det er altafgørende, at de tilsagn om tilskud, der er givet, bliver i erhvervet og kommer ud at arbejde i erhvervet hurtigst muligt!

Der er givet rigtig mange tilsagn om Miljøteknologi-tilskud til landbruget de sidst 6-7 år, men mange af dem er ikke blevet udnyttet, fordi projekterne af den ene eller anden grund, ikke kunne realiseres.

Det vil vi nu medvirke til at lave om på, ved at systematisere disse overdragelser og give flere adgang til at overdrage og overtage tilskud.

Der henvises i øvrigt til

Tilskudsguide

Flemming Hedegaard

Direktør, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kontakt os