Tilskud

Dansk landbrug har mange tilskudsordninger og de kan være svære og uigennemskuelige for den enkelte, når man ikke løbende arbejder med ordningerne. I Byggeri & Teknik I/S har vi valgt kun, at fokusere på de ordninger, som vi mener, giver midler til investeringer i produktionsapparatet (stalde) og til tekniske løsninger (maskiner).

Status på netop afsluttede tilskudsrunder

Miljø- og klimateknologi

Vi fik fuld valuta for  anstrengelserne i dec. og start jan. Alle får tilskud.

Nedenstående den officielle udmelding fra Landbrugsstyrelsen.

Rekordhøj søgning på miljø- og klimateknologi 2022

Med en søgning på 442,5 mio. kr. er der ingen tvivl om, at tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi har slået sin egen rekord. Ministeren har besluttet, at alle ansøgere, der lever op til kravene, skal have tilsagn om tilskud.

Publiceret 28. marts 2023.

1.214 landbrugere og gartnere har søgt tilskud til miljø- eller dyrevelfærdsforbedrende tiltag på deres landbrug og gartnerier i ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi 2022. Ordningen lukkede for ansøgninger 10. januar 2023.

  1. Puljen var på 244 mio. kr.
  2. Der blev søgt tilskud for hele 442,5 mio. kr.
  3. Der blev dermed søgt om knap 200 mio. kr. mere, end der oprindeligt var afsat midler til.

Alle ansøgere, der lever op til kravene, får tilsagn

Landbrugsstyrelsen vil kunne godkende alle ansøgninger, der lever op til ordningens krav for tilsagn. Det er muligt, fordi der er ledige midler fra det danske landdistriktsprogram. Fødevareministeren har besluttet, at de ledige midler skal bruges til den store søgning på Miljø- og klimateknologi. Alle ansøgere, der lever op til krav for tilsagn, kan derfor se frem til at få udbetalt et tilskud til deres investeringer.
Vi begyndte at sagsbehandle alle ansøgninger i starten af marts, og forventer at have behandlet størstedelen af ansøgningerne i midten af april. Hold derfor øje med din indbakke i tast selv.

Vil du give andre mulighed for at få tilskud? 

En del ansøgere investerer ikke i de teknologier, som de har søgt om tilskud til, og derfor søger de heller ikke om udbetaling.
Hvis du fortryder din investering, kan du annullere dit tilsagn og frigive midlerne, og dermed kan andre få glæde af et tilskud på en anden tilskudsordning.

Om ordningen

Miljø- og klimateknologi 2022 er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, som er forlænget til og med 2022. Tilskudssatsen er på 40 %. Ordningen er 100 % finansieret af EU. Formålet med ordningen er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion samt fremme dyrevelfærd.

I kan læse den samlede nyhed her Rekordhøj søgning på Miljø- og klimateknologi 2022 (lbst.dk)

Økologisk investeringsstøtte 2022

Se resultatet af ansøgningsrunden til Økologisk investeringsstøtte 2022 her.

Åbne tilskudsordninger:

Der er pt ingen åbne tilskudsordninger.

Vi forventer dog at der kommer en ny runde MILJØ- OG KLIMATEKNOLOGI i dec. 2023.

Vi ved allerede nu at det bliver muligt at søge tilskud til gylletankoverdækninger igen, men denne gang kan man også søge, hvis man kun har en overdækning (man skulle have 2 større eller 3 små i sidste runde
Det bliver også muligt at søge hvis man er planteavler og har en gylletank, som mangler en overdækning.

Der henvises i øvrigt til

tilskud

Tilskudsguide

 

Flemming Hedegaard

Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig