Solcelleanlæg

Ved køb af solcelleanlæg, bør du overveje følgende:

 1.  Afgør hvor stort anlægget / hvilken type det skal være
 2. Kontakt kommunen med forespørgsel om, hvad opsætningen af nyt anlæg kræver af evt. tilladelser (byggetilladelse, landzonetilladelse eller lign.)
 3. Kommunen kan forlange, at solcelleanlæg er af ikke reflekterende materiale
 4. Få en skriftlig bekræftelse på, hvad kommunen ønsker af dokumentationsmateriale
 5. Statiske beregninger skal eftervises ifm. opsætningen af solceller, da der ændres på bæreevnen af eksisterende tagkonstruktion
 6. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre, om solcelleanlægget medfører skærpede krav
 7. Der skal udføres funktionsafprøvning af solcelleanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at solcelleanlægget er korrekt installeret og at den forudsatte energimæssige ydeevne overholder gældende lovgivning
 8. Anmeld dit nye solcelleanlæg til BBR myndigheden som teknisk anlæg, hvis anlægget har krævet anden tilladelse skal denne færdigmeldes inden registrering ved BBR myndigheden

Hos Byggeri & Teknik kan vi hjælpe med:

 1. Beregning: Hjælp til at finde det rette størrelse anlæg
 2. Myndighedskontakt: Herunder forespørgsel, byggetilladelse, landzonetilladelse osv.
 3. Eftervisning af bærende konstruktioner ved statisk beregning
 4. Indhentning af teknisk dokumentation ifm. funktionsafprøvning

Nyttige links:

Videncenter for Energibesparelser i Byggeri
Hele regelsættet kan ses på Bygningsreglementet.dk
Se øvrige spørgsmål til solceller.

Brug for hjælp?