Bygherrerådgivning ved totalentreprise

Vælger du at benytte totalentreprenører, er det vigtigt at dit projekt kommer rigtig fra start.

BYGGERI & TEKNIK I/S kan hjælpe dig med at udarbejde et udbudsprogram, der sikrer at du kan sammenligne dine indkomne tilbud ud fra såvel indretning, som kvalitet på materialer og konstruktioner.

Et udbudsprogram vil typisk definere pladsbehovet i stalde, fodercentraler, gyllebeholdere mm., f.eks. i form af en skitse og kvalitetsniveauet af materialer vil blive fastlagt. Udbudsprogrammet betyder normalt et kortere forhandlingsforløb mellem tilbud og kontrakt.

Aftaleforholdet defineres i udbudsprogrammet iht. ABT 93, et standarddokument, udarbejdet af alle byggeriet parter, hvori bl.a. totalentreprenørens sikkerhedsstillelse skal defineres, samt dagbod for forsinket aflevering.

Kontrakt mellem bygherre og totalentreprenør udarbejdes og kontrakten samler alle dokumenter, der er gældende for projektet.

I byggefasen kan BYGGERI & TEKNIK I/S deltage i byggemøder og hele tiden samle op på økonomi og tidsplan, så du ikke får uventede ekstraregninger samt unødvendige forsinkelser. BYGGERI & TEKNIK I/ kan udføre tilsyn i byggeperioden, der er med til at sikre, du får den aftalte kvalitet.

Ved byggeriets afslutning kan BYGGERI & TEKNIK I/ stå for afleveringsforretningen, hvor evt. fejl og mangler bliver påtalt i god tid, så aflevering kan foregå som planlagt. I afleveringsprotokollen defineres garantiperioden for byggeriet og BYGGERI & TEKNIK I/ sikrer, at du som bygherre får indkaldt til de definerede 1- års og 5- års eftersyn før nedskrivning og frigivelse af totalentreprenørens sikkerhedsstillelse.

Med BYGGERI & TEKNIK I/ ved din side kommer du godt fra start og får en god afslutning på dit projekt.

byggeraadgivning

  Kontakt os
  HELGE KROMANN

  Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik

  Mobil: 22 57 67 98

  KIM BRIXEN NIELSEN

  Ingeniør, Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Byggetilsyn, Byggestyring, Tvister

  Mobil: 20 49 09 48
  Email: kbx@byggeri-teknik.dk

  Rasmus Kjelsmark Nielsen

  Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering

  Mobil: 99 99 23 28
  Email
  rkn@byggeri-teknik.dk

  STEEN LUNDGAARD

  Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

  Mobil: 97 13 12 11