Myndighedsbehandling af dit byggeri

For at komme godt fra start og før du kan påbegynde dit nye byggeri, er det afgørende, at du har de rette tilladelser. Har du ikke styr på papirarbejdet, kan det i værste fald betyde en tvangsnedrivning eller at du må udskyde dine planer om at opføre nye bygninger. Det kan godt virke uoverskueligt at få overblik over hvilke tilladelser, der skal hentes og hvilke love man skal følge. Hos BYGGERI & TEKNIK har vi et stærkt team med mange års erfaring inden for netop myndighedsbehandling, som står klar til at hjælpe dig i gang med dit byggeri på en sikker måde, uden ubehagelige overraskelser.

Byggeanmeldelse

Hos BYGGERI & TEKNIK  kan vi hjælpe dig med at få byggeanmeldt dit byggeri.

 1. Dispensationer – Afstandskrav til veje, boringer, naboskel, beboelser, vandløb mm.
 2. Byggeansøgninger – avls- og driftsbygninger, beboelser, siloer, beholdere mm.
 3. Tilladelser til udledning af spildevand
 4. Tilladelser til udledning af tag- og overfladevand
 5. Nedrivningstilladelser – af tiloversblevne bygninger

Vi tager oftest udgangspunkt i tegningsmaterialet fra skitsen, samt miljøgodkendelsen og tilretter det til byggeanmeldelsen. Derved sparer du tid og penge, da vi ikke starter forfra.

Ansøgning om byggetilladelse

Når du skal sende ansøgning om byggetilladelse til kommunen, skal der normalt sendes følgende ind, inden man påbegynder byggeriet:

 1. Ansøgningsskema
 2. Situationsplan med angivelse af bygningens placering, samt information til BBR
 3. Plantegning med angivelse af grundareal og bygningsindretning
 4. Facadetegninger med angivelse af bygningshøjde
 5. Brandteknisk redegørelse

Når byggeriet er færdiggjort skal følgende sendes ind til kommunen:

 1. Projekttegninger, asbuild
 2. Konstruktionsbeskrivelse
 3. Statiske beregninger
 4. Teknisk dokumentation, f.eks. energiberegninger
 5. Spildevandsforhold, herunder stempel fra aut. kloakmester på udført arbejde


Herudover kan kommunen bede om supplerende oplysninger afhængig af byggeriets karakter.

Alt dette kan vi hjælpe dig med hos BYGGERI & TEKNIK – en rådgivende samarbejdspartner.

Ring eller skriv til os allerede i dag, og lad os hjælpe dig sikkert igennem myndighedsbehandlingen af dit nye byggeri.

  Kontakt os
  Brug for hjælp?