Eksempler på energtilskud

Læs også om tilskud til energibesparelser

Varmeveksler til kyllingestalde

Installering af varmevekslere i slagtekyllingestalde sparer ca. 80% af energimængden til opvarmning.

Energisparetilskud

I en stald på 3.000 m2 spares der ca. 592.500 kWh varme pr år. Salg af denne besparelse kan indbringe ca. 0,40 kr / kWh = ca. 237.000 kr i tilskud

Udskiftning af en fuldfoderblander til kvæg

En landmand udskifter sin 15 m3 fuldfoderblander med en 27 m3 fuldfoderblander. Dette sparer ham for ca. 75 min traktortid og ca. 17 liter diesel pr dag.

Energisparetilskud

Energibesparelsen sælges til et energiselskab; ca. 61.800 kWh á 0,38 kr = ca. 23.500 kr

Udskiftning af den gamle halmkedel

Ved at udskifte en gammel biokedel med lav nyttevirkning, med en ny, spares der energi pga. den nye har høj nyttevirkning.

Energisparetilskud

En forbruger brugte ca. 86.000 kg halm pr år i et gammelt manuelt fyret halmfyr. Ved at investere i en nyt halmfyr sparede man næsten 50.000 kg halm pr år. Denne energibesparelse udløste ca. 89.900 kr i tilskud.

Det samme gælder for brændekedler og for ældre stokerfyr.

Konvertering fra oliefyr eller gasfyr til varmepumper

Ved at udskifte olie– eller gasfyret med varmepumper spares der energi.

Energisparetilskud

En forbruger brugte ca. 14.000 liter fyringsolie til rumvarme. Ved udskiftning til varmepumpe spares der ca. 107.400 kWh, som indbragte ca. 40.800 kr i tilskud.

Vandingsanlæg: udskiftning af dieselgenerator med el-forsyning

En landmand udskifter sin dieselgenerator til sine el-drevne markvandingspumper, med elforsyning fra det offentlige el-net.

Energisparetilskud

Besparelse pr år: ca. 129.750 kWh / år, hvilket indbringer ca. 49.300 kr i tilskud.

Varmepumper til gyllekøling

Ved at udskifte olie– eller gasfyret med varmepumper spares der energi. Dette gælder både for alm. varmepumper og for anlæg, som henter energien ved køling af gylle.

Energisparetilskud

En forbruger brugte ca. 14.000 liter fyringsolie til varme i svinestalde. Ved udskiftning til varmepumpe spares der ca. 107.400 kWh, som indbragte ca. 40.800 kr i tilskud.

Brug for hjælp?