Hjemsøgning af pengene og afrapportering

Det burde være enkelt, men det er langsommeligt og teknisk indviklet. Vi bruger derfor meget tid på at hjælpe kunder med hjemsøgning af penge, som man har fået tilsagn til og hvor investeringerne er udført, taget i brug og betalt.

Et udbetalingsskema skal indeholde:

  1. Bilagsoversigten – alle felter skal udfyldes.
  2. Kopi af fakturaer/kreditnotaer – skriv det samme bilagsnummer på fakturaen, som står på bilagsoversigten.
  3. Kopi af betalingsdokumentation (bankkontoudtog)- skriv det samme bilagsnummer, som står i bilagsoversigten og på fakturaerne.
  4. Læg betalingsdokumentation i rækkefølgen efter hver faktura/kreditnota.
  5. Øvrige bilag som fremgår af tilsagnsbrevet – se særlige betingelser.
  6. Kopi af skilt med logoer, dvs. et foto, der viser, hvad der står på skiltet, og hvor skiltet er placeret.
  7. Slutrapport, når du anmoder om slutudbetaling.

Udbetaling af tilskud

Du skal udfylde et udbetalingsskema for at søge om udbetaling af tilskud. Tilskuddet udbetales over den NemKonto, som er tilknyttet dit CVR.nr., eller dit CPR. nr. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Tilskud fra NaturErhvervstyrelsen er skattepligtigt og vi indberetter udbetalte tilskud til SKAT.

Krav om særskilt regnskabssystem

Alle projektrelaterede udgifter og indtægter skal bogføres enten med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i regnskabssystemet, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt med denne særlige kode hhv. på denne konto i regnskabssystemet.

Anmodning om rateudbetaling

Du kan normalt få udbetalt tilskud i 2 rater, hvor den første skal udgøre mindst 20 pct. og højest 80 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker at få tilskuddet udbetalt i én rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i 2 rater, hvor den sidste rate udgør slutudbetaling.

Anmodning om slutudbetaling

Bemærk, at anmodning om slutudbetaling og slutrapport, skal være mod-taget i NaturErhvervstyrelsen senest på det tidspunkt, der står i tilsagnet, med eventuelle senere ændringer.

Dokumentationskrav

Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Du må ikke bruge skønsmæssigt fordelte udgifter eller gennemsnitspriser. Til dokumentation for afholdte udgifter skal du sende fakturaer, som er udstedt til dig/din virksomhed som tilsagnshaver.

Hjemsøgning af penge

Brug for hjælp?