VE Teknik

Du kan reducere din elregning og forbedre dit CO2 regnskab ved at investere I egenproduktion af el med solceller eller en husstandsvindmølle, eventuelt kombineret med et batterianlæg. I planlægning af en mulig egenproduktion dukker der ofte mange spørgsmål op, som f.eks.

 • Hvor dyre er anlæggene?
 • Hvad er holdbarheden?
 • Hvordan ser økonomien ud

Solcelle anlæg

-Paneler

 • Solcelle panelernes effektivitet forøges gradvist over tid, hvilket har indflydelse på anlæggenes økonomi. For omkring 10 år siden udnyttede panelerne 15 – 16 % af den ind strålede solenergi. I dag er det 20 – 23 %. Så der er er forskel på panelerne. Man skal også kigge på, hvor meget ydelsen falder med år for år, da det har indflydelse på økonomien i anlægget. Og når man kigger på bæredygtighed, er det bl.a. interessant, hvor stor en CO2 udledning der har været ved produktionen af solcellepanelerne. Det kan man få et indtryk af, ved at kigge på den såkaldte Bloomberg liste.

-Invertere

 • Inverteren omsætter den jævnspænding, som solcellerne producerer, til vekselstrøm der enten kan forbruges direkte i den installation de er opsat i, eller det kan sælges til nettet via en produktionsbalance ansvarlig. Se liste over disse her. Vær opmærksom på inverteres effektivitet. Og om inverteren er i stand til at detektere, om nogle af solcellepanelerne er defekte. Det er faktorer der er med til at sikre, at et solcelleanlæg for en god produktionsøkonomi.
  Nogle invertere kan også aftage el direkte fra ledningsnettet og lagre det i et batteri anlæg.

-Batterianlæg

Med et batteri anlæg, kan man lagre den producerede el fra solcelleanlægget. Det er en fordel, hvis elprisen er lav, når solcelleanlægget producerer. Og især, hvis elprisen er højere senere på døgnet.

Der er mange parametre, man skal være opmærksom på, hvis man overvejer at købe et batterianlæg:

 • Hvor mange lade- og afladecyklusser er batteriet dimensioneret til?
 • Hvad er den rigtige størrelse på batteriet, i forhold til produktionen fra solcelleanlægget og ens forbrug af el?
 • Hvor hurtigt kan man lade og aflade?
 • Kan batteriet aflades helt og kan det lades helt op? (DoD – Depth Of Discharge)

 

Og så er der også batteritypen. Grundlæggende er der 2 typer:

 • Litium Ion. Kan normalt aflade og lade hurtigt, men er dyrt, ved større lagringsmængder.
 • Væske batterier, nogle gange også kaldet Vanadium Redox- eller flow batterier. Disse fylder mere en Litium batterier, men har normalt større lagringskapacitet (kWh)

Du skal være opmærksom på, hvilke brandkrav der er i forbindelse med opstilling af batterianlæg.

Økonomi:

For at belyse økonomien i anskaffelsen af et solcelleanlæg med eller uden batterier anbefaler vi, at man får udført et solcelletjek eventuelt suppleret med et batteritjek.
Vil du blot vide, hvor meget en m² solcelle kan producere på dit tag.

Husstandsvindmølle

Som et alternativ til et solcelleanlæg til egenproduktion af el, kan man overveje en husstandsvindmølle. Fordelen ved en husstandsvindmølle er, at den også kan producere el om natten og om vinteren, hvor solen ikke skinner. Og ofte producerer en husstandsvindmølle el på tidspunkter, der passer godt sammen med, hvornår man forbruger el – hvilket betyder, at man kan fortrænge et større elindkøb pr. kW effekt installeret, end man kan med et solcelleanlæg.

De væsentligste karakteristika ved en husstandsvindmølle:

 • Skal placeres maksimalt 25-30 m. fra dine bygninger
 • Må maksimalt have et vingeareal på 200 m².
 • Den skal opstilles mindst 200 m. fra den nærmeste nabo
 • Maksimal højde fra fundament til øverste vingespids er 25 m.

Vi har rigtig god erfaring i at beregne økonomi i husstandsvindmøller

VI KAN OGSÅ VÆRE BEHJÆLPELIGE MED:

 • Hvis man ønsker et anlæg til egenproduktion af el, skal man enten søge en byggetilladelse og/eller en landzone tilladelse. Kontakt
 • Nogle gange bliver man i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse bedt om at visualisere, hvordan anlægget kommet til at se ud.
 • Kontakt til forsikringsselskabet for at afklare, hvilke krav de måtte stille i forbindelse med etablering af solcelleanlæg
 • Statiske beregninger, for eftervisning af om bygningen kan holde som følge af ændringer i belastningsforhold ved montering af solceller.
 • Brandkrav ved etablering af solceller og især batterianlæg.

 

NYTTIGE LINKS:

 

Brug for hjælp?