Når du investerer i at udvide din forretning, er der mange faktorer du skal være opmærksom på.

Vi tager dig i hånden og fører dig sikkert igennem processen, og sørger for altid at være på forkant med de problematikker og formaliteter du vil støde på i dit forløb.

Erhvervsbyggeri fra idé til gennemførelse

Projektforløb

Herunder viser vi dig hvordan et typisk forløb i forbindelse med et projekt ser ud.

Under hvert felt kan du læse mere om hvordan vi hos Byggeri & Teknik står klar til at hjælpe dig.

1. Idé og rådgivning

Byggeprojekter kan være lange og komplekse, med mange detaljer og potentielle forhindringer. Vi samarbejder tæt med jer for at sikre, at jeres ønsker og behov bliver opfyldt gennem hele processen, fra ide til konkrete tegninger og planer.

Vi fokuserer på at skabe visualiseringer og planlægning, hvor vi sammen vælger materialer og farver og arbejder med detaljerne, så I ender med et projekt, der lever op til jeres forventninger.

erhvervsbyggeri Idé og rådgivning
erhvervsbygninger - Design og planlægning

2. Design og planlægning

Her arbejder vi videre med skitserne fra ideoplægget og vi bliver meget konkrete omkring farver, materialevalg osv.. Det er her vi udarbejder visualiseringer og arbejder med detaljerne. Man bliver mere og mere sikker på, at den nye bygning bliver netop som man ønsker det.

Arbejdet med skitseforslaget foregår i tæt samarbejde mellem jer og os. Det er i den forbindelse vigtigt for os, at I er en aktiv part i processen, så vi ender med et projekt, der lever op til jeres forventninger.

3. Myndighedsbehandling

Myndighedsbehandling er næste skridt efter skitseprojektet og beskriver detaljeret, hvad der skal bygges, for at ansøge om byggetilladelse. Formålet er at give kommunen tilstrækkeligt materiale til vurdering af tilladelse.

Der er forskelle mellem kommuner i kravene til dette materiale, som typisk inkluderer oversigtsplaner, plantegninger, facader og ansøgning via Byg og Miljø portalen. Selvom det er mere detaljeret end skitseprojektet, kræver det stadig et hovedprojekt for at gå videre til byggeriet.

Myndighedsbehandling af erhvervsbyggeri
hovedprojekt til industribygninger

4. Implementering og udførelse

Efter at have fået byggetilladelse og økonomien er afklaret, udarbejdes et hovedprojekt. Dette kræver tilstrækkelig tid og indsats for at undgå komplikationer og ekstraomkostninger under byggeriet. Et klart og detaljeret hovedprojekt er afgørende for entreprenører og håndværkere.

Det kan være nødvendigt med yderligere udbudsmateriale for præcise tilbud. Et hovedprojekt indeholder typisk forskellige tegninger og beregninger, såsom situationsplaner, plantegninger, facader og energiberegninger.

5. Garanti for byggeriet

Når byggeriet er færdigt, skal håndværkeren deltage i en afleveringsforretning ifølge AB18-procedurer. Alle mangler, herunder væsentlige mangler, skal udbedres inden aflevering.

En omhyggelig gennemgang sammen med tilsynet sikrer, at fejl og mangler noteres i en afleveringsprotokol, og en udbedringsdato fastsættes. Slutregningen kan kun sendes, når alle fejl og mangler er udbedret. Byggeriet er først afsluttet på dette tidspunkt.

AB18 garanti byggeri
gennemgang af byggeri

6. 1- og 5 års gennemgang

Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. F.eks. kan det vise sig, at den nye hoveddør slår sig efter den første vinter, fordi den er lavet af træ, der ikke har været korrekt nedtørret. 1-års og 5-års gennemgangene er til for at fange den slags fejl og mangler.

Man indkalder skriftligt til 1-års gennemgangen ca. 11 mdr. efter afleveringen og til 5-års gennemgangen tilsvarende omkring 2 måneder, inden perioden udløber.

Forældelsesfristen:Når man opdager en mangel, skal man gøre entreprenørerne opmærksom på dette med det samme, og ikke vente til næste gennemgang. Ifølge forældelsesloven kan fejl og mangler forældes efter 3 år, uanset 5-års mangelansvar jf. AB18/AB18 forenklet.

Lidt om os

Hos BYGGERI & TEKNIK tilbyder vi uvildig og professionel rådgivning indenfor byggeri og teknik.

Vores opgaver og ydelser henvender sig primært til landbrugserhvervet, men er også målrettet mod andre kunder som ikke har med den egentlige landbrugsproduktion at gøre, idet vi også rådgiver inden for boligbyggeri, vindmøller og hjælp til skadesopgørelse, for bare at nævne nogle områder.

Professionel & specialiseret rådgivning

Vi sikrer dig og dine nuværende rådgivere professionel og specialiseret rådgivning på et meget vigtigt fagområde, som flere kun er i berøring med 2-3 gange i deres tilværelse, da man ofte kun bygger med 5-10 års mellemrum og for boligdelen, måske kun en gang i sit liv.

Flemming Hedegaard