Overdragelse af tilsagn

Nyt om overdragelse af tilsagn til projekter

Nu kan du læse nyt om, hvad du skal gøre, hvis du har brug for at overdrage dit tilsagn. Som noget nyt kan man håndtere overdragelse af projekter i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse og generationsskifte.

Det skal være muligt at overdrage et tilsagn om tilskud eller et afsluttet projekt til en anden virksomhed. Overdragelse ved skattefri virksomhedsomdannelse og generationsskifte har tidligere ikke være muligt. Det er det nu.

Du skal stadig søge om overdragelse, inden du overdrager dit tilsagn. Du skal også sikre, at både afgiver og modtager af tilsagnet lever op til kravene for tilskud.

Sagsbehandling i to trin

Fremover kontrollerer man i to trin:

  1. Først tjekker man, at overdrageren af tilsagnet lever op til kravene for tilskud. Så kan den skattefri virksomhedsomdannelse eller generationsskiftet gennemføres.
  2. Derefter tjekker man, om erhververen af tilsagnet lever op til kravene for tilskud. Så kan man endeligt godkende overdragelsen.

Du kan læse mere om reglerne for overdragelse i vejledningerne til tilskudsordningerne og på Tilskudsguiden.

Få overblik over, hvad du skal gøre i forbindelse med overdragelse af tilsagn

IT-understøttelse af overdragelse er nødvendigt

Vær opmærksom på, at du først kan sende en ansøgning om overdragelse, når vi åbner for ændringer på de enkelte tilskud til projekter, dvs. projektændringer, -forlængelser og overdragelse. Det er ikke altid muligt lige efter, du har modtaget dit tilsagn, fordi man skal have udviklet ekstra it-moduler:

  1. Overdragelse er muligt for investeringsstøtteordninger, der åbnede i 2020 eller tidligere, f.eks. Modernisering af slagtesvinestalde 2020.
  2. På Økologisk investeringsstøtte 2021 er det muligt at søge overdragelse fra starten af juni 2023.
  3. For Miljø- og klimateknologi 2022 og Økologisk investeringsstøtte 2022 forventer man, at det bliver muligt at søge om overdragelse fra efteråret 2023.

Overdragelse af Tilsagn

    Kontakt Os