Byggestyring og tilsyn

Vil du sikre dig, at de aftaler som er indgået med entreprenører og leverandører i forbindelse med dit byggeri bliver overholdt?

Vil du sikre dig at tidsplanerne i forbindelse med dit byggeri kan holdes?

Vil du sikre dig, at din byggeplads overholder loven med hensyn til sikkerhed og sundhed?

Når byggeriet er i gang og alle håndværkere og montører m.fl. skal koordinere i forhold til tidsplaner m.v. er det vigtigt at der holdes kontrol med at tidsplanen overholdes og at der koordineres mellem alle parter. Det er også vigtigt at holde styr på byggeriets økonomi i forhold til ændringer der er aftalt under byggeriet.

Der skal afholdes sikkerhedsmøde som loven foreskriver.

Det er derfor fordelagtigt, at have en uvildig sparringspartner der fungerer som ”tovholder” på byggeprojektet, så deadlines, projektændringer og byggeøkonomi styres og holdes inden for de givne rammer.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi, at fungere som tovholder ved dit byggeri. Vi holder byggemøder, skriver mødereferater, udfører tilsyn samt afholder afleveringsforretning med opfølgning. Opgaven udføres professionelt hvor alle parter i byggeriet behandles på lige vilkår.

 

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.dk

Kontakt os