Kontakt vores medarbejdere for at høre nærmere om,
hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at føre dine visioner ud i livet.

Flemming Hedegaard
Direktør, Markedsføring, Tilskudsansøgninger, Maskiner
20 25 28 65
99 99 23 21

Rasmus Kjelsmark Nielsen
Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering
30 57 24 16
99 99 23 28

Helge Kromann
Bygningsrådgiver kvæg, Indretning kvægstalde, Mekanisering, Malketeknik
22 57 67 98
99 99 23 20

Tina S. Kristensen
Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde
30 74 64 63
99 99 23 11

Niels Houe Møller
Byggetekniker, Tegner, Projektering, Visualiseringer, Energiberegninger
61 20 98 76
99 99 23 25

Henrik Ormstrup
Tegner, Skitser, Projektering, Gyllebeholderkontrol
21 51 82 60
99 99 23 16

Gunnar Schmidt
Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser
20 89 78 00
99 99 23 19

Kurt s. Mortensen
Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik
40 24 30 81
99 99 23 18

Poul Simonsen
Bygningskonstruktør, Beregninger, Konstruktioner, Myndighedsbehandling 
pos@byggeri-teknik.dk

21 25 83 65
99 99 23 30

 

Ajirath Tharmarajan
Ingeniør, Beregninger, Konstruktioner, Byggetilsyn, Myndighedsbehandling
aji@byggeri-teknik.dk
20 49 09 48
99 99 23 31

 

Marianne Borg Lovring
Bygningsingeniør, Byggetilsyn, Byggestyring, Konstruktioner, Tvister
mbg@byggeri-teknik.dk
25 57 99 97
99 99 23 29

 

Steen Lundgaard
Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn
40 40 99 64
99 99 23 27

Jon Aagaard-Kragh
Cand Arch. m.a.a., Arkitekt, Restaureringer, Skadesopgørelser bolig, Andre erhverv
jak@byggeri-teknik.dk

99 99 23 12

Randi Vestergaard Hansen
Kreditorbogholder, Regnskabschef, Fakturering
20 20 09 12
99 99 23 23

Rikke Pedersen
Markedsføring, Administration, Sekretær
99 99 23 33