Kontakt vores medarbejdere for at høre nærmere om,
hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at føre dine visioner ud i livet.

Flemming Hedegaard
Direktør, ledelse, administration, maskiner, tilskud
20 25 28 65
99 99 23 21

Ajirath Tharmarajan
Konstruktionsingeniør
aji@byggeri-teknik.dk
41 34 46 77
99 99 23 31

 

Rasmus Kjelsmark Nielsen
Bygningsrådgiver kvægstalde, tilskud kvægproduktion, sand i sengebåse
30 57 24 16
99 99 23 28

Peter Skogmann Kristiansen
Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion
20 47 47 84
99 99 23 29

Helge Kromann
Bygningsrådgiver kvæg – specialkonsulent
22 57 67 98
99 99 23 20

Niels Houe Møller
Byggerteknikker/tegner, IT Cad ansvarlig, projektering, visualiseringer, energiberegninger
61 20 98 76
99 99 23 25

Henrik Ormstrup
Tegner, skitser, projektering, gyllebeholderkontrol
21 51 82 60
99 99 23 16

Gunnar Schmidt
Energi og maskinteknik, energibesparelser, kartoffelmaskiner, tilskud, foderfremstilling, lagring
20 89 78 00
99 99 23 19

Kurt s. Mortensen
Teknik- og energirådgiver
40 24 30 81
99 99 23 18

Mikael Pinholt 
Projektmedarbejder biogas
99 99 23 34
25 57 99 97

Steen Lundgaard
Ingeniør, byggetilsyn, tvister, skadesopgørelser, bygherrerådgivning, CFPA dipl. E Brandsikring
40 40 99 64
99 99 23 27

Mathilde Ticha Thomsen 
Bygningskonstruktør og certificeret brandrådgiver
mtt@byggeri-teknik.dk
20 49 09 48
99 99 23 35

Poul Erik Bredal
Projektchef, arkitekt og bygningskonstruktør
peb@tegnbirk.dk
20 61 59 62
99 99 23 13

Anna Grethe P. Aggerholm
Arkitekt, boliger, stuehuse, parcelhuse, mindre erhverv i det åbne land, myndighedsbehandling
20 11 79 14
99 99 23 12

Randi Vestergaard Hansen
Kreditorbogholder, regnskab, fakturering
20 20 09 12
99 99 23 23

Rikke Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
99 99 23 33