Gyllekøling i svinestalde

I mange miljøgodkendelser er der indarbejdet gyllekøling, som et middel til at reducere ammoniakfordampningen. Ved udvidelse af svinestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi, for at reducere ammoniakfordampningen.

Den varme som gyllekølingen producerer bør ubetinget anvendes til opvarmning, til at fortrænge varme fra anden varmekilde.
I nogle tilfælde kan gyllekøling ikke realisere den reduktion i ammoniak­fordamp­nin­gen, som kræves for at få miljøgodkendelsen igennem hos kommunen. I sådanne situationer har man behov at vælge en anden miljøteknologi, eller evt. en kombination af flere teknologier.

Gyllekøling bør betragtes som en kombineret løsning med såvel miljøteknologi som varmeforsyning.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi en teknisk korrekt dimensionering i forhold til varmeforbrug, miljøansøgninger og afbalancering af NH3-reduktionsprocenter og driftstimetal. Derved opnår du den størst mulige gevinst ved gyllekøling, uden at skulle fyre for fuglene.

Ved sammenligning af såvel investering som årlige driftsom­kost­ninger bør man sammen­lig­ne de samlede årlige omkostninger til miljøteknologi og varmeforsyning.
Vi udarbejder også økonomiberegninger over forskellige løsninger mht. miljøteknologi og varmeforsyning, for at afdække hvad der i den givne situation vil give de laveste årlige totale omkostninger.

Vi tilbyder

  1. Dimensionering af gyllekøleanlæg ved udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse, i forhold til varmeforbruget i staldanlægget samt miljøkravene. Opgaven udføres gerne i parløb med din miljørådgiver.
  2. Beregning af årlige driftsomkostninger og årlige totale omkostninger ved flere forskellige, kombinerede løsninger mht. miljø- og varmeforsyning.
  3. Gyllekøling: Udarbejdelse af dokumentation vedr. effekten af gyllekøleanlægget, til kommunens miljøkontrol.
  4. Ved etablering: Beskrivelse af anlægget og indhentning af tilbud. Sammenligning af indkomne tilbud.

Gyllekøling Gyllekøleanlæg

Et gyllekøleanlæg kan bedst sammenlignes med et jordvarmeanlæg. Hovedkomponenten i anlægget er en varmepumpe. Eneste forskel imellem jordvarme og gyllekøling er at sidstnævnte anlæg henter sin varme ved at køle på gyllen i kummerne, via nedstøbte køleslanger.

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk