Energirådgivning

Energiomkostninger fylder meget i en virksomheds regnskab. Og forbrug af energi efterlader for mange energikilders vedkommende et aftryk i naturen, i form af udledning af CO2, støvpartikler, u-forbrændte gasser og kvælstofilter (NOX).

Energiløsninger

Samtidig kræver myndighederne, at energiforbrugere reducerer såvel energiforbrug som energispild. Dette kræver investering i såvel udstyr og løsninger, der reducerer forbruget (f.eks. isolering), som i mere energieffektive tekniske løsninger (varmeforsyningsanlæg, køleanlæg, belysning, markteknik mv).

Vi finder løsninger til dig

I en meget omskiftelig energiverden med fokus på klimabelastninger, energipriser og forsyningssikkerhed opstår der ofte usikkerhed om, hvordan energisituationen tegner sig for ens virksomhed.

Vi har arbejdet med disse forhold gennem mere end 25 år og har et detaljeret kendskab til, hvordan man løser energiudfordringerne. Vi er 3 specialister på området og vi danner erfaringsnetværk med øvrige specialister rundt omkring i landet.

Energirådgivning til Erhverv

Om energirådgivning til erhverv

Vi tilbyder rådgivningsassistance til:

 • Energioptimering af din virksomhed. En analyse af forbrug i forhold til produktionen med anvisning af forbedringstiltag med tilhørende økonomi og tilskudsmuligheder.
 • Tjek energien
  • Eltjek: En analyse af, om du betaler for meget for din el
  • Solcelle tjek. En analyse af, om solceller kan være en god idé for dig
  • Batteritjek. Er det en god idé at tilkoble et batteri til et solcelleanlæg
 • Energirammeberegning. Opfylder din nye bolig energirammen?
  • Vi beregner, hvad der skal til for at opfylde energiramme.
 • Hjemsøgning af tilskud til energibesparende tiltag i din virksomhed.
 • Valg af energiteknik, herunder:
  • Kedelanlæg
  • Varmepumper
  • Ventilation
  • Belysning
  • Monitorering af energiforbrug
 • VE teknik
  • Solceller
  • Batterier
  • Husstandsvindmøller
 • Energipriser. Hvad koster el og varme ved anvendelse af forskellige teknologier?

Honorar

Uanset opgave indenfor energi, så arbejder vi alene på timebasis, hvor den enkelte kunde betaler for det udførte arbejde. Eventuelt opnået energisparetilskud afregnes direkte imellem kunden og Energistyrelsen.

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

  Kontakt os