Energirådgivning

Forbrug af energi efterlader for mange energikilders vedkommende et aftryk i naturen, i form at CO2-produktion, udledning af støv, uforbrændte gasser og kvælstofilter (NOX). Samtidig kræver stat og myndigheder, at energiforbrugere reducerer såvel energiforbrug som energispild. Dette kræver investering i såvel udstyr og løsninger, der reducerer forbruget (f.eks. isolering), som i mere energieffektive tekniske løsninger (varmeforsyningsanlæg, køleanlæg, belysning, markteknik mv).

Vi tilbyder hjælp til følgende energiopgaver:

 1. Rådgivning om valg af løsninger
 2. Beregning af økonomi i påtænkte investeringer:
   1. I energiløsninger – f.eks. beregning af hvilken løsning som giver den bedste totaløkonomi
   2. I energispareteknik, f.eks. investering i energispareventilation, eller jordbearbejdnings­udstyr
   3. I omlægning af varmekilde, fra et energimiddel til et andet.
 3. Rådgivning om energibesparelser; vejledning om valg af løsninger
 4. Beregning af energisparetilskud
 5. Søgning af energisparetilskud; formidling af aftaler om salg af energibesparelser til et energiselskab
 6. Energirigtig projektering af staldbygninger – få energibesparende teknik indbygget i dit kommende staldprojekt ved opførelsen
 7. Varmeforsyning – omlægning fra fossile kilder til biovarme eller varmepumper

Høje elpriser animerer til egenproduktion af el.

Heldigvis er der i mange tilfælde rigtig god økonomi i egenproduktion af el med solceller.

Ud fra dine aktuelle forhold med hensyn til forbrugsprofil, elpris, bygningsforhold m.v. kan vi beregne den aktuelle økonomi i et solcelleanlæg for dig.

Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, om dine bygninger er statisk stærke nok til at lægge solceller op på, eller måske beregne, hvordan bygningen kan forstærkes.

Ønsker du hjælp til noget af ovenstående, eller har du en idé til energibesparelse og vil høre om du kan få tilskud ? Kontakt gerne energi- & teknikrådgiver Gunnar Schmidt eller Kurt Mortensen.

Vort honorar

Uanset opgave indenfor energi, så arbejder vi alene på timebasis, hvor den enkelte kunde betaler for det udførte arbejde. Eventuelt opnået energisparetilskud afregnes direkte imellem kunden og det energiselskab, som giver tilskuddet.

Bemærk at enkelte andre rådgivningsfirmaer på energiområdet arbejder på den måde, at de tager sig betalt ved både at kræve en procentdel af det indkomne tilskud som honorar, og timebetaling for det arbejde, de udfører.

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

Nina T. Charles

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Miljøteknologi
Mobil: 23 72 79 48
Email: ntc@byggeri-teknik.dk

  Kontakt os