Energitilskud

Tilskud til energibesparelser

Ved investering i udstyr der sparer energi, kan man ofte opnå tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje. Kriterierne for opnåelse af tilskud kan både være reduktion i det direkte energiforbrug, men også reduktion i CO2 udledning – dog ikke begge dele på sammen tid.
Det betyder, at brændselskonvertering fra olie eller naturgas til enten varmepumpe eller biobrændsel kan udløse et tilskud på baggrund af CO2 besparelse i stedet for på baggrund af den energibesparelse der opnås ved en højere nyttevirkning på et nyt varmeproducerende anlæg, fremfor det bestående. Man kan søge til flere teknologier i én ansøgning.

Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr !

Størrelsen af energisparetilskuddet ved investering i konkret udstyr beregnes ud fra den mængde energi eller CO2, som udstyret sparer det første år.

Hvor meget kan man få i energisparetilskud ?

Energisparetilskuddet beregnes som et ørebeløb pr sparet kWh for første års besparelse.

Hvad kan man få tilskud til ?

Man kan få tilskud til de fleste investeringer i løsninger og -udstyr, som reducerer energi­for­bru­get.
Energiforbruget kan reduceres på 2 måder:

  1. Ved hjælp af løsninger, som forbruger mindre energi pr produceret enhed (fx forkøling af mælk, regulering af overdækningen over smågrisehulerne i svinestalde mv.), omlægning til andet jordbearbejdningssystem mm.
  2. Ved hjælp af mere energieffektive løsninger (fx udskiftning af gamle kedler med nye, med høj nyttevirkning, eller udskiftning til LED-lys, isolering / efterisolering mv.).
Energiramme beregning
Brug for hjælp?