Energitilskud

Tilskud til energibesparelser

Ved investering i udstyr der sparer energi, kan man ofte opnå tilskud fra Energistyrelsens erhvervspulje. Kriterierne for opnåelse af tilskud kan både være reduktion i det direkte energiforbrug, men også reduktion i CO2 udledning – dog ikke begge dele på sammen tid.
Det betyder, at brændselskonvertering fra olie eller naturgas til enten varmepumpe eller biobrændsel kan udløse et tilskud på baggrund af CO2 besparelse i stedet for på baggrund af den energibesparelse der opnås ved en højere nyttevirkning på et nyt varmeproducerende anlæg, fremfor det bestående. Man kan søge til flere teknologier i én ansøgning.

Husk at man skal have indgået aftale om salg af energibesparelsen, før man køber udstyr !

Størrelsen af energisparetilskuddet ved investering i konkret udstyr beregnes ud fra den mængde energi, som udstyret sparer det første år.

Hvor meget kan man få i energisparetilskud ?

Energisparetilskuddet beregnes som et ørebeløb pr sparet kWh for første års besparelse.
Prisen ændrer sig fra tid til anden og varierer fra energiselskab til energiselskab.
Pr juli 2017 er en typisk pris 25 – 30 øre/ sparet kWh, for første års besparelse.
Dette svarer til at man kan få ca. 2.500 – 3.000 kr i tilskud pr 1.000 liter dieselolie eller fyringsolie, som spares årligt.

Hvad kan man få tilskud til ?

Man kan få tilskud til de fleste investeringer i løsninger og -udstyr, som reducerer energi­for­bru­get.
Energiforbruget kan reduceres på 2 måder:

  1. Ved hjælp af løsninger, som forbruger mindre energi pr produceret enhed (fx forkøling af mælk, regulering af overdækningen over smågrisehulerne i svinestalde mv.), omlægning til andet jordbearbejdningssystem mm.
  2. Ved hjælp af mere energieffektive løsninger (fx udskiftning af gamle kedler med nye, med høj nyttevirkning, eller udskiftning til LED-lys, isolering / efterisolering mv.).
energibesparelser

Bilag tilskud

Hent PDF og læs mere

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk

    Kontakt os