Skitseforslag – et strategisk værktøj til dit kvægstaldsbyggeri

Skitsen skal afklare den daglige logistik og rutiner, samt være grundlag for et prisoverslag. Det er her alle de store valg skal træffes og det er en vigtig fase, da der er mange spørgsmål og indretningsmuligheder der skal afprøves.

Det er også her den fremtidige strategi skal tænkes ind i projektet, så man ikke får opført noget der senere viser sig at være en fejlplacering eller -investering. Det er altså her grundlaget for dit fremtidige produktionsanlæg lægges.

Som bygherre er det vigtigt at have overblik over hvordan byggeriet skal udføres. Ved at have et godt overblik fra starten, undgår du at skulle lave om senere i forløbet, hvilket kan betyde at byggeriets omkostninger minimeres.

Hos BYGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi dig skitseforslag af dit staldbyggeri, hvor der tages højde for produktion, økonomi og lovgivningen tidligt i processen, så du undgår eventuelt dobbeltarbejde senere. Ud fra skitseforslaget tilbyder vi et prisoverslag på dit staldbyggeri.

Visualisering

Vil du gerne kunne se hvordan dit staldbyggeri kommer til at se ud i landskabet?
Ønsker du at vide hvilken effekt dit staldbyggeri har på dine omgivelser?

En visualisering kan være et godt redskab til at vise hvordan staldbyggeriet kommer til at se ud. Samtidig er en visualisering af det færdige byggeri et godt støtteredskab til bygherren og myndighedsbehandlingen.

Hos BYGGGERI & TEKNIK I/S tilbyder vi dig visualiseringer af dit staldbyggeri, så du kan se hvordan din ide vil komme til at se ud. Visualiseringen kan samtidig benyttes i forbindelse med myndighedsbehandling.

 

Rasmus Kjelsmark Nielsen

Bygningsrådgiver kvægstalde, mekanisering, indretning af kvægstalde, tilskud til kvægproduktion, gyllealarmer og barriere

Mobil: 30 57 24 16
Emailrkn@byggeri-teknik.dk

Peter Skogmann Kristiansen

Bygningsrådgiver, indretning af kvægstalde, mekanisering, skadesopgørelser,  tilskud til kvægproduktion

Mobil: 20 47 47 84
Emailpsk@byggeri-teknik.dk

Kontakt os