Energipriser

Ved du, om du betaler for meget for el?

Med værktøjet Eltjek, kan vi analysere, om dit spotpristillæg, abonnementer og gebyrer på din elregning er for dyr.

Vi har analyseret en del kunders elregninger og fundet, at der kan være betydelige besparelser at hente ved at få udført et Eltjek.

Det giver dig bl.a. svaret på:

  1. Hvordan forbruget ligger i forhold til elprisen, hen over døgnet
  2. Om der kan være muligheder for at flytte forbrug til et billigere tidspunkt på døgnet.
  3. Om du betaler den korrekte tarif
  4. Og flere andre centrale spørgsmål omkring dit elforbrug

Et eltjek koster 2.995 kr.

De seneste år, har prisen på el svinget utroligt meget. Se tabel herunder.

Tabel 1 Elpris, kr. / kWh på forskellige tidspunkter af døgnet de seneste år

Som de ses af tabel 1, har priserne på el varieret utroligt meget, især i 2022. Grundlæggende handler det om at bruge el i de billigste timer og i videst muligt omfang at undlade at forbruge el i de dyreste timer. Det kræver opmærksom på ens forbrugsmønster.

Vil du vide, om du betaler for meget for el, og ønsker viden omkring din elforbrugsprofil, kan vi anbefale et eltjek.

Dagens aktuelle elpris kan du se her.

Når der skal vælges mellem de forskellige opvarmningsformer, er der mange forhold, som skal tages i betragtning. Er halm lettilgængelig? Er prisen god på træflis, eller måske producerer man det selv ? Er varmepumpen det enkleste alternativ til oliefyret ? Råder man over den tid, der skal til, til at passe og vedligeholde fyret ? Derudover er de fysiske muligheder for etablering ny varmeforsyning betydende for valget af løsning. Endelig spiller prisen på det kommende energimiddel en afgørende rolle.

VALG AF OPVARMNINGSFORMER

Når der skal vælges mellem de forskellige opvarmningsformer, er der mange forhold, som skal tages i betragtning.

Vigtigst for mange er spørgsmålet om økonomi – hvilken løsning giver de laveste årlige totale omkostninger til varmeforsyning  ?

Dernæst er der spørgsmålet om hvad det pladsmæssigt er muligt at etablere, og spørgsmålet om hvilke ønsker og krav man har til det kommende forsyningsanlæg.  På detaljeniveau bør en række forhold vurderes.

  • Er prisen god på træflis, eller måske producerer man det selv?
  • Er halm lettilgængelig?
  • Er varmepumpen det enkleste alternativ til oliefyret?
  • Råder man over den tid, der skal til, til at passe og vedligeholde fyret? Derudover er de fysiske muligheder for etablering ny varmeforsyning betydende for valget af løsning.

Endelig spiller prisen på det kommende energimiddel en afgørende rolle.

 

Sammenligning af energipriser

De forskellige energimidler handles i forskellige enheder, som hver især har forskelligt energiindhold. Ved sammenligning af priser de forskellige energimidler imellem skal man derfor omregne prisen for det enkelte middel, til samme enhed; fællesnævner.

På vedlagte pdf-fil med sammenligning af energipriser er prisen for det enkelte middel omregnet til kr/ kWh.

Har du et energimiddel, som ikke står på listen og som du gerne vil kende en sammenlignende pris på, er du velkommen til at kontakte os.

Sammenligning af typiske priser på energimidler

Tabel opdateret 19.09.2023

Klik her for at se en udvidet tabel.

Oftest anvendte energikilder i jordbrugetEnhedNytte-
virkning, %
Erhvervs
forbrug - Pris pr enhed, kr ekskl. moms
Kr pr kWhCO2 udledning pr enhedPrivat-
forbrug - Pris pr enhed, kr inkl. moms
Kr pr kWh
Dielselolie, til traktor, inkl. CO2-afgiftkWh35,08,432,422,658 kg--
El til proces (fx stalde og korntørring) inkl. nettarifferkWh100,01,141,140,211 kg--
El til varmepumpe; til gyllekøling, inkl. nettariffekWh330,01,140,350,064 kg2,100,64
Fyringsolie procesenergi, gens. til lav nyttevirkningLiter80,08,951,122,658 kg--
Halmkg67,00,750,28-0,940,35
Naturgas (til proces) - meget svingende pris !m390,05,380,542,257 kg9,880,96
Skovflis, gran, 40% fugtm380,0175,-0,32-219,-0,39
Træpiller, firma aKg86,02,950,71-3,690,88

De viste priser pr enhed er typiske priser pr ovennævnte dato. Hvis den aktuelle købspris er en anden, kan prisen pr kWh beregnes ved alm. forholdsregning.

 

Brug for hjælp?