Rottebekæmpelseskursus - R2

rottebekæmpelseskursus

En R2 autorisation giver ret til bekæmpelse af rotter på egen landbrugsejendom ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

BYGGERI & TEKNIK I/S udbyder kursus i rottebekæmpelse for ejere af landbrugsbedrifter. Kurset giver ret til fremadrettet selv at bekæmpe rotter på egen ejendom. Kurset, der afholdes i samarbejde med Nomus A/S (står for undervisningen), giver mulighed for at opnå en R2-autorisation, og dermed retten til at bekæmpe rotter på egen bedrift, herunder anvende kemiske bekæmpelsesmidler.
Kurset afsluttes med prøve.

Indhold

Indholdet i kurset om autorisation til rottebekæmpelse på egen landbrugsbedrift er fastlagt ud fra Rottebekendtgørelsens krav på området.

Emner:

  1. Lovgrundlag
  2. Rotters biologi og kendetegn
  3. Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  4. Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler).

Efter gennemført kursus og bestået prøve vedr. R2-autorisation, kan du som ejer, under særlige vilkår, bekæmpe rotter med rottegift på egen ejendom, samt købe- og anvende visse kemiske bekæmpelsesmidler.
R2-autorisationen gælder for 5 år og kan fornys ved at deltage i et opfølgningskursus.

Målgruppe og adgangskrav

Målgruppe:
Vær også opmærksom på, at det kun er den tinglyste ejer af ejendommen, der kan opnå R2 autorisation til rottebekæmpelse.

Hvis landbrugsvirksomheden drives i et selskab (ApS eller A/S), er det de bagvedliggende ejerforhold, som afgør hvem der er ejer og som derfor er den, der kan erhverve en R2 autorisation.
Er du i tvivl, om du kan opnå R2 autorisation ? Ring gerne til Gunnar Schmidt, direkte på tlf. 99 99 23 19.

Adgangskrav
Forudsætningen for, at du kan deltage på rottekurset er, at du har gennemført et kursus eller uddannelse, hvorigennem du har opnået kendskab til lovgivningen omkring håndtering af kemikalier og værnemidler. Det kan f.eks. være et sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat.

Regler for R2 autorisationen
De detaljerede regler for bekæmpelse af rotter findes i Bekendtgørelse nr.1686 af 18/12/2018, (Rottebekendtgørelsen), Miljø- og Fødevareministeriet. Selve bekendtgørelsen kan hentes via dette link.

DELTAGERPRIS:

2.500,- kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.
Registrering i MAB koster kr. 447,-

Kurset gennemføres ved mindst 20 tilmeldte.

PLANLAGTE KURSER

  • Opfølgningskursus: Torsdag den 18. januar 2024, kl. 8.30 – 12.00, Birk Centerpark 24, 7400 Herning.
    Se mere her.
  • Grundkursus: Torsdag den 18. januar 2024, kl. 8.30 – 16.00, Birk Centerpark 24, 7400 Herning.
    Se mere her.

Har du spørgsmål til et kursus, så kontakt os på 9713 1211.