Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Byggeri & Teknik I/S behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Byggeri & Teknik I/S
CVR nr. 27542204
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Mail: info@byggeri-teknik.dk
Tlf.: 97 13 12 11

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Byggeri & Teknik I/S varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fx bygherrerådgivning, ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning, energirådgivning mv. – er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen.

c) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
ii. Almindelige identitetsoplysninger: CVR-nummer.
iii. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.
iv. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.

b) Optimering af brugeroplevelsen på hjemmesiden
i. Almindelige personoplysninger
ii. Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies
iii. Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.

c) Markedsføring
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
ii. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
iii. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være (ikke udtømmende):

a) Offentlige tilgængelige erhvervsregistre, som f. eks CVR, OIS, BBR, CHR, Arealinfo, QGIS, de kommunale byggesagsarkiver mv.

b) Offentlige erhvervsregistre tilgængelige via. fuldmagt fra kunden, f. eks Byg & Miljø (BOM), Erhversstyrelsens TastSelv, Landbrugsstyrelsens TastSelv, Eloverblik.dk ved Energistyrelsen mv.

c) Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed (fx regnskab og planteavl).

d) Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed

e) Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser
Behandlingsgrundlaget er den rådgivningsaftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser og samtykkeerklæringer, hvor det er relevant

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester:
Cookiepolitik, privatlivspolitik

c) Markedsføring
Lovgrundlag Samtykke

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Offentlige myndigheder, f. eks i forbindelse med indsendelse af lovpligtige byggeansøgninger, beholderkontroller til Beholdersekretariatet ved Teknologisk Institut, refusions- og støtteansøgninger mv.

b) Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil

c) Landbrugsforeninger med hvem Byggeri & Teknik har indgået samarbejdsaftaler, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil

d) SEGES, når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse SEGES persondatapolitik på www.seges.dk/privatlivspolitik.

e) Landbrug & Fødevarer vedr. enkelte sager i politisk henseende. Videregivelse vil kun ske, når du har givet samtykke hertil. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på http://lf.dk/privatlivspolitik/

Personoplysninger overføres/videregives ikke til lande udenfor DK.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

a) Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 10 år regnet fra sagsforholdets opstart. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, løbende tilsynspligt, opfølgningspligt mv., der løber efter den 10-årige periode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

b) Vedr. byggetilladelser, miljøtilladelser, tegninger mv. opbevares disse i 20 år.

Vi vil opbevare dine personoplysninger med elektroniske adgangsbegrænsninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved en skriftlig henvendelse via e-mail til info@byggeri-teknik.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 25. august 2022