Svovlbrinte måler

Svovlbrinte faren opstår typisk i forbindelse med at gylle sættes i bevægelse – særligt ved håndtering af gylle, der har stået stille, frigives svovlbrinte når det sættes i bevægelse dvs. i forbindelse med udslusning af gylle, flytning af gylle ved pumpning eller omrøring.

For at undgå fare for dyr og mennesker, skal:

 1. Ophold over gylle i bevægelse reduceres mest muligt.
 2. Rørforbindelser mellem stalde og fortanke/lager være forsynet med vandlås.
  Svovlbrinte lugtes ved lave koncentrationer, 1 – 3 ppm, men når koncentrationen stiger, lammer svovlbrinte lugtesansen – derfor er den særlig farlig – den kan ikke ses, ikke lugtes, ikke høres.

 

Sådan reducerer du risikoen for svovlbrinte ulykker:

 1. Anskaf en svovlbrinte måler – og bliv bevidst om svovlbrinte niveauet ved gylleudslusning i dit konkrete anlæg.
 2. Afdæk særligt risikofyldte gyllehåndteringssteder i dit produktionsanlæg.
  1. Er der skader/fejlkonstruktioner i gyllesystemet, som kan udbedres.
  2. Er der placeringer, der er følsomme overfor vejret (vindretninger, vindtryk mm) og som udgør en særlig risiko, der kan minimeres fysisk eller via management.
 3. Brug svovlbrinte måleren løbende i forbindelse med gyllehåndteringsarbejdet, den vil advare i risikosituationer – så du trygt kan arbejde med gyllehåndtering. Det usynlige bliver synligt/
  hørbart. Derfor skal du måle på det !

 

Det gode eksempel

 1. Vandlås, således at luftvej mellem stald og fortank er brudt – se nederst på siden.
 2. Udslusning hyppigst muligt.
 3. Fuldstændig tømning af kummer – således at der ikke henstår gylle/møg over tid.
 4. Undgå forsnævringer/kroge/hjørner i gyllekummer/forbindelsesveje.
 5. Minimer behov for manuel indsats ved/over gyllehåndteringsstedet.
 6. Sørg for rigelig frisk luft tilførsel til rum i forbindelse med gyllehåndtering. Gulvudsugning er
  særlig velegnet.

 

Hyppigste udfordringer

 1. Ingen eller mangelfuld vandlås i fortanken – se nederst på siden.
 2. Meget dybe gyllekummer, der akkumulerer gylle over tid.
 3. Små gyllerør (200-250mm gyllerør), strøelse, behov for at der ”røres” manuelt i gyllen for
  at ”hjælpe den på vej”.
 4. Ved indløb af bagskyl med ”mere eller mindre afgasset” gylle fra fortank.
 5. Forsnævringer på gyllens vej mod lager, der giver propdannelse/blokering.
 6. Omrør fortank inden bagskyl, så gyllen er afgasset.

Risiko for svovlbrinte

Undgå svovlbrinte

Svovlbrinte koncentrationer 
1 - 3 ppmKan lugtes
5 ppmAT anvisning, alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 8 timer.
10 ppmAT anvisning, alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 15 min.
20 ppmØjenirritation - Forlad stalden straks!
100-150 ppmLammelse af lugtesansen
500-1000 ppmLammelse af åndedræt
>1000 ppmKollaps (knockdown) efter en eller to indåndinger

Kurt s. Mortensen

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk

Svovlbrinte måler

Pris: 1.995 kr. ekskl. moms
Inkl. en rådgivningssamtale
inden ibrugtagning

(Kontakt os på tlf. 97 13 12 11 for mere info eller køb)

Kundeudtalelser

Vores erfaring med alarmen er, at vi har opdaget problemer med svovlbrinte i visse staldafsnit, hvilket har betydning for arbejdssikkerheden. Det er en lille investering i forhold til sikkerheden.
- Sven Agergaard ¨first mover¨ samt bestyrelsesformand i Herning-Ikast Landboforening. 

Rigtig godt initiativ - brug af svovlbrinte måler kan redde liv! Detektoren giver dig den alarm, som kan vise sig afgørende. Den giver dig muligheden for at arbejde mere sikkert. også ved håndtering af gylle.
- Seges, AgriSafety

Køb en svovlbrinte måler. Jeg har fået en, og man bliver noget overrasket over, hvor mange steder der er svovlbrinte. Selv ved omrøring af gylletanke går den amok. Og den er fiks at have med.
- Jan Pedersen, landmand, kvæg, Skanderborg

Se vores præsentationsvideo af svovlbrinte måleren - klik her