Energiscreening og energigennemgang af din bedrift

Vi belyser mulighederne for at spare energi og penge.

Priserne på energi varierer over tid. Det gør dit forbrug også! Måske er dit forbrug større end det, der normalt svarer til din produktions størrelse. Og måske stiller din kommune et vilkår omkring energiforhold. Har du en størrelse, hvor du skal have et miljøledelsessystem, omfatter det normalt også energi.

Alle disse forhold sætter en energiscreening eller energigennemgang af din bedrift fokus på.

Hvis du får udført en energiscreening og går videre med en energigennemgang, får du halvdelen af screeningens pris i rabat på energigennemgangen.   

Hvad omfatter en screening af dit energiforbrug:

Vi gennemgår dit forbrug og sammenligner med normdata for energiforbrug for din produktion.

 1. Du modtager et skema, som du udfylder med produktions- og energioplysninger og returnerer til os
 2. Vi beregner og afrapporterer til dig, om der ser ud til at være et energisparepotentiale i din bedrift.

Ved en energigennemgang får du:

 1. Overblik over dine energiomkostninger.
 2. Et præcist fokus på, hvor der er besparelsespotentialer.
 3. Et let forståeligt overblik over økonomien i hvert enkelt sparetiltag på din bedrift.
 4. Et godt værktøj til at komme et skridt videre med en miljøgodkendelse, for så vidt angår energi.
 5. Overblik over, hvilke brændsler der er mest økonomisk for dig at bruge.
 6. Et bud på, hvilken elhandelsaftale der kan være mest fordelagtigt for dig at indgå.

Hvad omfatter en energigennemgang:

Vi gennemgår din bedrift med det formål at identificere mulige energibesparelser. Derudover gennemgår vi dit forbrug og sammenligner med normdata for energiforbrug for din produktion.

 1. Du modtager et skema fra os, hvorpå du kan anføre grundoplysninger omkring forbrug m.v.
  Du returnerer skemaet til os i udfyldt stand.
 2. Vi besøger dig og gennemgår din bedrift med udgangspunkt i de tilsendte oplysninger – herunder besøg i dine stalde.
 3. Vi udpeger de områder, hvori der findes besparelsespotentialer.
 4. Efterfølgende beregner vi den præcise besparelse for hvert potentiale, estimerer eventuel investeringsstørrelse, muligt tilskud til forslaget og deraf afledt økonomisk tilbagebetalingstid.
 5. Det hele skrives sammen i en rapport, som vi til sidst gennemgår i telefonen.

 

Gunnar Schmidt

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt Mortensen

KURT S. MORTENSEN

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Emailksm@byggeri-teknik.dk