Hyppigere udslusning af gylle fra svinestalde

BYGGERI & TEKNIK I/S har arbejdet sammen med PlanEnergi på et spændende projekt, hvis formål var at forøge produktionen af biogas på ca. 25 af de biogas fællesanlæg, der er i Danmark.

Opgaven gik ud på at undersøge, hvordan man kan forbedre gyllens kvalitet ved at gøre den mere tørstofrig, samt at reducere gyllens metan udslip ved at sluse gyllen hyppigere ud af staldene.

Metan udslippet er proportional med temperaturen, så når gyllen kommer ud i fortanken, hvor temperaturen er lavere, falder metan udslippet. Derved kan der produceres mere biogas på gyllen og dermed forbedre økonomien i biogas produktionen. Nogle af de tiltag der kan gøres koster naturligvis noget. Projektets formål var også at belyse disse omkostninger, så man får anskueliggjort, at regningen for den forbedring ikke kun skal ligge ét sted.

Den gode historie i projektet er også, at landbruget bidrager positivt til nedbringelse af CO2 emissionen, idet den metan der spares omregnes til CO2 ækvivalenter. Så projektet dokumenterer således, at landbruget faktisk gør en betydelig indsats for at reducere erhvervets CO2 udledning.

BYGGERI & TEKNIK I/S deltog i projektet ved at besøge ca. 400 leverandører til biogas anlæggene og kortlægge deres gylle udslusningspraksis.  Alle kanaler, fortanke m.v. blev opmålt og der blev udført et kort interview med hver leverandør omkring den daglige praksis med gylleudslusning.

Projektet finansierers af Landbrugsstyrelsen og er uden beregning for de ca. biogas leverandører, som BYGGERI & TEKNIK I/S besøgte i projektet.

Brug for hjælp?