Tjek energien

Få overblik over om du kan spare- eller tjene dig til større årligt driftsoverskud, ved at omlægge dit elindkøb, samt ved evt. at investere i solceller og måske batteripakker.

Vi tilbyder rådgivning med ”TjekEnergien”, som  dækker over 3 delindsatser:

  1. Eltjek
  2. Solcelle tjek
  3. Batteritjek

Eltjek

Formålet med et eltjek er bl.a. at analysere, om du betaler for meget for din el handelsaftale, give dig en bedre forståelse for din elregning, og at se på hvornår du forbruger din el, sammenholdt med prisvariationer på el hen over døgnet. Det giver måske mulighed for at flytte noget af forbruget til et billigere tidspunkt. Se mere om eltjek på ElTjek – TjekEnergien.

Solcelletjek

Heldigvis er der i mange tilfælde rigtig god økonomi i egenproduktion af el med solceller. Ud fra dine aktuelle forhold med hensyn til forbrugsprofil, elpris, bygningsforhold m.v. kan vi beregne den aktuelle økonomi i et solcelleanlæg for dig. Se mere på Solcelle Tjek – TjekEnergien.

Vi kan også hjælpe dig med at finde ud af, om dine bygninger er statisk stærke nok til at lægge solceller op på, eller måske beregne, hvordan bygningen kan forstærkes. Vi hjælper også med at søge de nødvendige bygge- og tilladelser hos kommunen og bistår dig i processen, hvis der skal udføres visualiseringer af anlæggene, leveres dokumentation til dit forsikringsselskab eller andre dokumentationskrav.

Batteritjek

Hvis et solcelleanlæg, eller evt. en husstandsvindmølle suppleres med et batterianlæg, bliver økonomien måske endnu bedre, fremfor at sælge overskudsproduktion til nettet. Det giver måske også mulighed for at oplade batteriet ved at hente el fra nettet, når elprisen er lav. Økonomien i disse muligheder analyseres i et batteritjek. Se mere her BatteriTjek – TjekEnergien.

I forbindelse med valg af batteriløsninger, hjælper vi gerne med at afklare, hvilke batterier der kan være relevant for dig.

Rådgivningsområdet Tjek Energien udvikles løbende i samarbejde med rådgivere i andre egne af landet. Uanset hvilke af de 3 delindsatser herover du gør brug af, får du altid hjælp til at komme videre i processen med rådgivning omkring indkøb af de rigtige anlæg.

Og via Tjek Energien får du også adgang til vores ekspertviden omkring handelsaftaler på energi og egenproduktion af el. Vores energirådgivning er uafhængig af firmainteresser, hvorved du er sikret, at du får det bedste produkt til den rigtige pris.

BESS

Ud over batterier som supplement til et solcelleanlæg, er der også større batteripakker med indbygget inverter, som kan anvendes til at hente el fra nettet når prisen er lav, for at genanvende det på et senere tidspunkt. Det kaldes BESS (Batteri Energy Storage Systems)

Disse batteriløsninger kan også, afhængig af størrelse, stilles til rådighed som reserve kapacitet for net selskaberne. Heri ligger der en hel selvstændig økonomi, som vi også gerne er behjælpelige med at afklare og forhandle med dit netselskab.

Brug for hjælp?