Afslutning/afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt, skal entreprenøren aflevere sit arbejde ved en såkaldt afleveringsforretning. Man bør ikke tage det nye byggeri i brug, førend afleveringsforretningen har fundet sted.

AB92/ABT93 har nogle standardprocedurer for aflevering, som man bør følge, således at alle ansvars- og risikoforhold samt garantistillelse også følger denne procedure.

En mangel er både ting, der rent faktisk ikke er leveret og ting, der måske er udført, men ikke på den korrekte eller beskrevne måde. F.eks. ses ofte forkert fald på et gulv. Altså en klar og meget væsentlig mangel, der skal udbedres inden byggeriet kan afleveres.

Mangelgennemgang

Når et byggeri således er ved at nærme sig sin afslutning, vil alle gerne videre. Håndværkeren har måske allerede indgået kontrakt om et nyt byggeri og har ikke flere ledige folk, rådgiveren har nye projekter i tankerne – og som bygherre har man måske dyr på vej til staldene.

Det er derfor meget vigtigt at få de sidste detaljer ordnet, inden byggepladsen lukker helt ned.

Sørg derfor for at få alle mangler skrevet ned, det er vigtigt at få det hele med. Synlige mangler, der ikke står på mangellisten, når byggeriet tages i brug, kan være vanskelige at påvise som en mangel efterfølgende.

Der skal foretages en omhyggelig gennemgang af byggeriet evt. sammen med tilsynet, hvor fejl og mangler noteres i en afleveringsprotokol. Her angives ligeledes en udbedringsdato og slutregningen kan ikke fremsendes før fejl og mangler er udbedret! Byggeriet er således først afsluttet, når fejl og mangler er udbedret og slutregningen fremsendt.

1- og 5 års gennemgang

Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. 1-års og 5-årsgennemgangene er til for at fange fejl og mangler.

Ifølge AB92/ABT93 har håndværkeren pligt og ret til at afhjælpe mangler i op til 5 år efter afleveringen.

Man indkalder skriftligt til 1-års gennemgangen ca. 11mdr. efter afleveringen og til 5-års gennemgangen tilsvarende omkring 2 måneder, inden perioden udløber.

STEEN LUNDGAARD

Ingeniør, Certificeret brandrådgiver BK2, CFPA-E, Skadesopgørelser, Byggestyring, Tilsyn

KIM BRIXEN NIELSEN

Ingeniør, Bygningsrådgiver svin, Indretning svinestalde, Byggetilsyn, Byggestyring, Tvister

Mobil: 20 49 09 48
Email: kbx@byggeri-teknik.dk

    Kontakt os