Staldbyggeri

Vi hjælper dit næste staldbyggeri på vej uanset type og størrelse.

Byggeri & Teknik I/S sikrer dig faglig sparring omkring valg af placering, intern/ekstern logistik, indretning, funktionalitet og udviklingsstrategi. Vi ønsker at give dig de bedste forudsætninger for et gennemtænkt staldbyggeri uanset hvilken type stald du vil have bygget.

Hos Byggeri & Teknik I/S vægter vi tværfaglig sparring højt og opfordrer derfor at kundens miljø-, husdyrproduktions- og økonomirådgiver inddrages tidligt i processen, så dobbeltarbejde undgås.

Skitseforslag til landbrugsbyggeri og erhverv

Hvis du ønsker at få udarbejdet skitser til dit staldbyggeri, sidder vi klar til at hjælpe dig.  Skitsen er en af de vigtigste faser i projektet, da det netop er her, vi skal lægge en plan for indretning, placering og finde svar på mange andre afgørende spørgsmål som skal skabe overblik over dit byggeri.

Kort fortalt omfatter vores ydelse:

  1. Besøg med drøftelse af de strategiske overvejelser i forbindelse med byggeri
  2. Afklaring af behov og ønsker til indretning, funktion og logistik
  3. Udarbejdelse af skitseforslag (situationsplan & grundplan). Skitsen skal afklare de biologiske og arbejdsmæssige funktioner.

 

Klik her hvis du vil læse mere om hvad et skitseforslag hos Byggeri & Teknik omfatter. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vores team sidder klar til at hjælpe dig og har masser af erfaring, som vil gavne dig i dit projekt, så du kan være sikker på, at du får netop det staldbyggeri som passer til dine behov.

Vi tilbyder også visualisering af projektet, så du med egne øjne kan se, hvordan det endelige byggeri kommer til at se ud. Samtidig med at være et godt redskab til dig som bygherre, kan visualisering af dit staldbyggeri også bruges i forbindelse med myndighedsbehandlingen. Vil du læse mere om visualisering og skitseforslag, kan du klikke her.

Læs håndbogen for arbejdsmiljø i bygge og anlæg her.

Kvægstalde

Når du skal bygge en ny kvægstald, er der en række forbehold som vil være rigtig gode at tage hensyn til inden byggeriet af den nye stald går i gang.

  1. Hvilke præcise funktionskrav har du til kvægstalden?
  2. Hvordan får du en god logistik i staldene?
  3. Har du styr på din miljøgodkendelse og byggetilladelse?
  4. Hvordan undgår du fordyrende overraskelser fra entreprenørerne?
  5. Hvordan får du den rigtige bygning, som passer til både produktion, funktion og gårdanlæg?
  6. Er der ekstraordinære brandkrav, som kan undgås, ved dokumentation og dialog?

 

BYGGERI & TEKNIK I/S rådgiver inden for alle former for byggeri til kvæg og kvægstalde. Vore rådgivere samarbejder med dig og DINE nuværende rådgivere om dit projekt. Vi skaber et tværfagligt miljø, der tager højde for alle aspekter i planlægnings-, bygge- og tilsynsfasen.

Vi yder rådgivning, når du skal bygge nyt staldanlæg, så du ikke skal bruge tid på at sætte dig ind i funktionskrav, myndighedsansøgninger, skitser, planlægning, lovgivning og økonomi.

Vi rådgiver inden for alle staldtyper til kvæg, inkl. renoveringer. Og samtidig kan vi være en hjælpende hånd ved byggeriet, ved at føre byggetilsyn og sørge for at tidsplan og økonomisk budgetramme overholdes. Hvis du vil blive klogere på byggetilsyn, så klik her.

Hos BYGGERI & TEKNIK hjælper vi dig med at beskrive funktionskrav og finde frem til den rigtige dimensionering og indretning, samt finde den mest optimale pris for dig. Vi er din sparringspartner helt fra behovsanalysen frem til den bindende kontrakt.

Vi er, som uafhængige rådgivere, også din samarbejdspartner under selve byggeriet. Vi sikrer klare aftaler og bindende kontrakter med entreprenøren, som det bedste middel mod fordyrende misforståelser.

Se vores referencer for kvægstalde.

Ko i stald Fyldt kostald

 

Svinestalde

Renovering, eller ny svinestald? Vi rådgiver inden for alle typer af staldbygninger

BYGGERI & TEKNIK I/S rådgiver inden for alle former for byggeri til svin. Vore rådgivere samarbejder med dig og DINE nuværende rådgivere om dit projekt. Vi skaber et tværfagligt miljø, der tager højde for alle aspekter i planlægnings-, bygge- og tilsynsfasen.

Vi har fagkyndig bygningsrådgivning inden for alle typer svinestalde inkl. renoveringer. Samtidig kan vi være en hjælpende hånd ved byggeriet, ved at føre byggetilsyn og sørge for at tidsplan og økonomisk budgetramme overholdes. Vil du læse mere om byggetilsyn, så klik her.

Hos BYGGERI & TEKNIK hjælper vi dig med at beskrive funktionskrav og finde frem til den rigtige dimensionering og indretning, samt finde den mest optimale pris for dig. Vi er din sparringspartner helt fra behovsanalysen frem til færdigt byggeri.

Vi er, som uafhængige rådgivere, også din samarbejdspartner under selve byggeriet. Når du skal bygge en ny svinestald, kan vi hjælpe dig med at få klare aftaler og bindende kontrakter med entreprenøren, som flere gange har vist sig, at være det bedste middel mod fordyrende misforståelser i alle former for byggerier.

Se vores referencer for svinestalde.

 

Brug for hjælp?