Kostald på i alt 1.442 m2.

Fakta:

Kostalden er i alt 1.442 m2. Stalden er indrettet med sengebåse med madrasser, fast drænet gulv, AMS malkning og dybstrøelse til skånehold, kælvningsbokse og separation. Stalden er forbundet til de eksisterende stalde med en mellembygning.

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

  1. Skitseprojekt
  2. Myndighedsbehandling
  3. Projektering
  4. Udbudsrunde
  5. Kontrahering
  6. Byggestyring
  7. 1 års- og 5 års eftersyn