Pas på brandsikring når du udvider

Det kan blive dyrt i brandsikring, hvis du planlægger at forlænge din stald – eller lave anden udvidelse.

Drømmer du om at forlænge den eksisterende stald, bygge maskinhuset om til kalvestald eller lave spalterne om til dybstrøelse?

Sådan er det helt sikkert mange, der har det. Men drømmen kan blive dyrere end ventet at føre ud i livet. For ny administrationspraksis omkring brandsikring betyder, at det nogle gange kan være billigere at lave en helt ny bygning 10 meter fra den gamle end det er at forlænge den eksisterende.

Den oplysning kom bygningsrådgiver i Byggeri & Teknik, Rasmus Kjelsmark Nielsen, med, da SAGRO Kvæg holdt bedriftsbesøg på Hedebo I/S. Omkring 100 landmænd deltog i besøget.

Ejendommen drives af Niels og Heidi Laursen. Og her blev der sidste år taget en ny velfærdsafdeling i brug samtidig med at der blev installeret nye robotter. Udover at drive landbrug er Niels Laursen formand for Sydvestjysk Landboforening.

- Det viste sig at være billigere at lave en brandmur mellem den nye og den gamle afdeling end at bygge dem sammen og skulle revurdere brandsikringen i de eksisterende stalde, fortalte Rasmus Kjelsmark Nielsen.

Det forholder sig nemlig sådan, at hvis man opfører bygningen mindst ti meter fra den eksisterende bygning, eller bygger man en brandadskillelse mellem den eksisterende bygning og udvidelsen, slipper man for at revurdere de eksisterende bygninger.

Hos Niels Laursen blev løsningen en brandadskillelse mellem nyt og gammelt, da det var den billigste løsning, ift. at sikre hele anlægget efter de nye regler.

Flere faldgruber

Der er også andre ombygninger, der udløser krav om at revurdere brandsikringen efter den nye praksis.

Hvis du bygger en eksisterende stald om, så gulvkonstruktionen ændres fra for eksempel spalter til dybstrøelse eller man ændrer på flugtvejene.

Det udløser også krav om byggetilladelse, certificeret brandrådgivning og brandsikring at ændre anvendelsen af en bygning fra for eksempel maskinhus til stald.

Sagsbehandlingen lå tidligere i kommunerne. Den er nu lagt over til den certificerede brandrådgiver. Sådan en er der også ansat i Byggeri & Teknik.

Udover at rådgive om og projektere brandsikring, er den certificerede brandrådgiver også underlagt et omfattende krav til dokumentation, som er med til at øge omkostningerne i et byggeprojekt, understregede Rasmus Kjelsmark Nielsen.