Kostald til 300 køer og 1.273 m2 malkecenter

Fakta:

Kostald på 2.423 m2 til 300 køer. Indeholder sengebåseafdeling og dybstrøelsesafsnit med opstartshold og to skånehold.

Malkecenter på 1.273 m2 med 72 pl. Udvendig karusel, opsamlingsplads og servicerum

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Myndighedsbehandling
• Projektering
• Udbudsrunde
• Kontrahering
• Tlskudsansøgning

Billeder og planer