Kostald til 300 køer og 1.273 m2 malkecenter

Fakta:

Kostald på 2.423 m2 til 300 køer. Indeholder sengebåseafdeling og dybstrøelsesafsnit med opstartshold og to skånehold.

Malkecenter på 1.273 m2 med 72 pl. Udvendig karusel, opsamlingsplads og servicerum

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

  1. Skitseprojekt
  2. Myndighedsbehandling
  3. Projektering
  4. Udbudsrunde
  5. Kontrahering
  6. Tilskudsansøgning

Billeder og planer