TO KOSTALDE OG MALKECENTER

Fakta:

To kostalde på i alt 9.500 m2. Den ene stald er en ren sengebåsestald med 2 malkende hold. Den anden stald indeholder ud over 2 malkende hold også separations- og behandlingsafdeling.

Malkecenter på 1.440 m2 med 60 pl. udvendig karrusel, opsamlingsplads og service-/personaleafdeling

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Bygherrerådgivning
• Skitseprojekt
• Medvirket i myndighedsbehandlingen

Vi tjente vores honorar 5,4 gange

Vi havde råhuset i licitation, og forskellene mellem de forskellige tilbud fra entreprenørerne gav flg. besparelser:

Billigst til næst billigst: 15,4 %

Billigst til dyrest: 22,2 %

Forskellen mellem vores honorar og den dyreste besparelse var 5,4 gange udgifterne til Byggeri & Teknik, og 3,8 gange udgiften mellem de to billigste tilbud fra entreprenørerne.

 

Billeder og planer