1458 kvm ungdyrstald

Nybygget ungdyrstald

Fakta:

  • 1.458 m2 fritliggende  staldbygning med 3 dybstrøelsesbokse til kalve i alderen 1-5 mdr.
  • 105 senge til kvier i alderen 5-25 mdr. og 32 senge til lavdrægtige goldkøer
  • Senge med madrasser og spaltgulv med skraber under.
  • Dybstrøelse med udrensning fra siden

 

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Myndighedsbehandling
• Projektering

Billeder