Stort barmarksprojekt til 600 årskøer 

Fakta:

5.120 m2 kostald til i alt 600 køer med tilhørende malkecenter, velfærdsafdeling og kalvestalde. Byggeriet blev igangsat i januar og stod færdig i december.

  1. Malkecenter med velfærdsafdeling og personalefaciliteter på ca.  2.700 m2
  2. 2 kalvestalde på hver ca. 265 m2
  3. Råvarelager 236 m2
  4. 2 gyllebeholdere på henholdsvis 2.000 m3 og 5.000 m3
  5. Plansiloanlæg
  6. Møddingsplads

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Myndighedsbehandling
• Projektering
• Udbudsrunde
• Kontrahering
• Byggestyring
• 1 års- og 5 års eftersyn
• Tilskudsansøgning

Billeder

Dronefilm