Nyt stort kvægstaldsprojekt

D. 10. december blev der afholdt afleveringsforretning hos I/S Jespersen i Glud.

Det store barmarksprojekt til 600 årskøer med tilhørende malkecenter, velfærdsafdeling, kalvestalde, plansiloer og gylleopbevaring er nu afleveret og taget i brug.

Den 5.120 m² store kostald med sandsenge er ved at blive fyldt op, mens de 2.700 m² malkecenter og velfærdsafdeling er taget i brug.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på kalvestaldene, som forventes taget i brug inden jul.

Tillykke med byggeriet og en stor tak til alle involverede - i har alle leveret en prægtig indsats!