4.600 M2 SLAGTESVINESTALD

4.600 m2 slagtesvinestald, indeholdende personalefaciliteter og foderlade.

 1. 4.000 m2 veje og pladser.
 2. 99 m3 fortank
 3. 2 stk. gyllebeholdere á 2.500 m3
 4. Forsinkelsesbassin for tagvand på 160 m3

Byggeri & Teknik I/S har udført bygherrerådgivning i planlægningsfasen, forestået fuld projektering, udbud, kontrahering, samt byggestyring og tilsyn i byggeperioden.

 1. Skitseprojekt
 2. Myndighedsbehandling
 3. Projektering
 4. Udbudsrunde
 5. Kontrahering
 6. Byggestyring
 7. Tilsyn

 

Billeder og planer