Tilskud: Miljøteknologi 2019 kvæg og gartneri

Nu har Landbrugsstyrelsen offentliggjort officiel information om miljøteknologi 2019, der skal åbne 1. oktober 2019.
Der er afsat 50 mio. kr. til reduktion af ammoniak og energiforbrug i kvægsektoren og reduktion af energi, næringsstoffer og pesticidforbruget i gartnerierhvervet.
Landbrugsstyrelsen oplyser, at de vil lave nogle infomøder inden ordningens åbning. Det er uafklaret om det bliver fysiske møder eller via skype.

På tilskudsguiden kan både findes bekendtgørelse, vejledning, teknologiliste og bagvedliggende rapport fra Århus Universitet.

Landbrugsstyrelsen beskriver ændringer i ordningen i forhold til tidligere som følger:

  1. Vi beregner tilskudsgrundlaget på baggrund af standardomkostninger for hver teknologi.
  2. Vi prioriterer ansøgningerne efter projekternes omkostningseffektivitet. Omkostningseffektivitet er et udtryk for hvor meget effekt der opnås pr. tilskudskrone. Jo højere dette tal er, jo mere effekt er der pr. krone.
  3. Det er Århus Universitet, som har beregnet standard miljøeffekten for hver teknologi. Derudover har vi fastsat en fast kapacitet for hver teknologi ved beregning af omkostningseffektiviteten. Du får derfor samme omkostningseffektivitet pr. teknologi uafhængigt af, hvor mange staldpladser, ha eller m2 du har på din bedrift.
  4. Projektperioden er 1 år med mulighed for projektforlængelse 1 gang.
  5. Du kan søge om projektændring én gang i projektperioden.
  6. Frist for anmodning om udbetaling er samme dag som projektperioden udløber.

Flemming Hedegaard

Direktør, Ledelse, Administration, Markedsføring, Maskiner, Tilskud

Mobil: 20 25 28 65
Emailfh@byggeri-teknik.dk

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk