Ny virkelighed for byggeansøgninger fra årsskiftet 2019/2020

Det er et ønske om privatisering af byggesagsbehandling, der har været bevæggrund for ændringen således, at brandvurderingen fremadrettet skal varetages af tekniske rådgiver (byggerådgivere, arkitekter etc.) og det forventes, at der fremadrettet sker en mere ensartet og hurtig byggesagsbehandling.

På brandområdet skal man fremadrettet være certificeret, for at må arbejde med rådgivning om brandsikkerhed.

Helt konkret betyder dette, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne udgår.
Når der fremadrettet ansøges om byggetilladelse efter BR18, og projektet overholder alle bygningsreglementets bestemmelser uden afvigelser eller dispensationer, er der ingen sagsbehandling fra kommunernes side.
Vær dog opmærksom på, at dette gælder kun byggeansøgningen, der vil fortsat være sagsbehandling i henhold til anden lovgivning f.eks. natur- og miljøbeskyttelse.

Flere certificeringsniveauer

Der er fire certificeringsniveauer. Brandrådgiveren skal være certificeret i den pågældende brandklasse eller bedre, for at må brandbehandle projektet.
Indplaceringen af byggeriet i anvendelseskategori og risikoklasse, vil være bestemmende for hvilken brandklasse byggeriet placeres i og hvilken certificeret brandrådgiver, der må varetage brandrådgivning. Byggerier i brandklasse 1 (Meget simpelt byggeri på max 600m2) kræver ikke en certificeret brandrådgiver.

Efter 01-01-2020 er det ikke længere muligt at søge dispensationer, som det har været hidtil.
Ønskes der, at byggeriet opføres efter andre løsninger end de, der er beskrevet i vejledningerne (præ-accepterede løsninger) placeres byggeriet i næste brandklasse.
Det kunne f.eks. være et ønske om at erstatte slangevinder med håndildslukkere eller et afstandskrav der ikke er overholdt.
Denne ændring vil betyde, at der skal benyttes en certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 eller højere, som ofte vil være forbundet med højere omkostning.

Få søgt nu hvis du skal have noget lovliggjort

Har du bygninger der ikke er lovlig opført, afviger fra byggetilladelsen eller ikke kan overholde gældende regler, kan det være en fordel at ansøge inden årsskiftet, så længe muligheden for at dispensation stadig er gældende.

Hvis du ikke kan blive enig med din kommune

Skulle du omvendt stå med en byggesag, hvor du syntes kommunen stiller urimelige krav, som du ikke kan få dem til at afstå fra, så kan du faktisk allerede nu vælge at få byggesagen afgjort af en certificeret brandrådgiver. Det giver dig en ekstra chance og kan i nogle tilfælde gøre byggesagen lettere allerede nu, end hvis du er kørt fast med den kommunale byggesagsbehandler.

Vil du høre mere om dine muligheder og hvad der er bedst i din situation, kan du kontakte certificeret byggerådgiver Mathilde T. Thomsen mtt@byggeri-teknik.dk eller på 2049 0948