STALDANLÆGGET TIL 1.100 SØER

ETABLERET PÅ ”BAR MARK”

Over 6.000 m2 stalde danner de fysiske rammer for dette nye soanlæg til 1.100 søer.
Som noget helt nyt er der lagt an til to foderblandinger i både drægtigheds- og farestald.
Drægtighedsstalden er med luftrensningsanlæg.

I dele af anlægget er der installeret gyllekøling.
Personalefaciliteterne er i to plan med udsigt over løbe-/kontrolafdelingen.
Der er opnået tilskud fra miljøteknologiordningen til gyllekøling, energireducerende ventilation og biologisk luftrenser.

Billeder og planer