Kostald til 445 køer

SAMT TILHØRENDE FODERLADE PÅ 920 M2

Fakta:

Kostald på 4.862 m2 til 445 køer samt en selvstændig sektioneret kalvestald på 195 m2. Der er etableret kombineret mælkekøling og gyllekøling. Desuden plansiloanlæg og møddingsplads samt asfaltbelagte kørearealer.

Der er kræset for det arkitektoniske og æstetiske idet bygningerne er synlige og placeret tæt på Bryndum by og kirke. En fin kombination af eksisterende og nye bygninger mht. materialevalg og farver.

Den gamle kalvestald har bygherre ombygget til showroom/konferencerum. Bygherre har bibeholdt de gamle konstruktioner i bygningen.

Byggeri & Teknik har hjulpet med:

• Skitseprojekt
• Myndighedsbehandling
• Projektering
• Udbudsrunde
• Kontrahering
• Byggestyring
• 1 års- og 5 års eftersyn
• Tilskudsansøgning

Billeder og planer

Se flere stalde her: