Leje af vandingsanlæg

Under tørken i sommer lejede naboen mit vandingsanlæg i nogle timer til vanding af et areal og nu skal vi have det afregnet, Hvad skal han betale for det ? Sådanne spørgsmål dukker jævnligt op hos undertegnede. 

Ved leje af vandingsanlæg skal lejer betale for de direkte omkostninger, som udlejer i den forbindelse måtte have. Derudover bør lejer betale et bidrag til dækning af de faste omkostninger.
Begrundelsen for at lejer bør betale bidrag til dækning af de faste omkostninger er følgende:

a) Uden et bidrag til dækning af de faste omkostninger har udlejer kun fået dække de direkte forbundne omkostninger og dermed ikke noget beløb for ulejligheden

b) Lejers alternativ ville have været at etablere et anlæg selv, hvor lejer så ville skulle afholde alle de faste omkostninger.

Driftsomkostninger ved vanding er:

  1. El til drift af pumper (eller diesel mv. til dieselpumpeanlæg)
  2. Vedligehold
  3. Flytning
  4. Tilsyn

Ved beregning af driftsomkostningerne afsættes et beløb til vedligehold pr driftstime, til hhv. boring & pumpeanlæg, og til vandingsmaskinen.

Lejeprisen beregnes individuelt

Da det er meget forskelligt hvad der lejes, både mht. timekapacitet, antal timer samt arten og mængden af udstyr, beregnes lejen individuelt fra gang til gang.

De direkte omkostninger

De direkte omkostninger ved lejeprisen beregnes i hvert enkelt tilfælde, alt efter hvad lejen har omfattet og hvor lang tid lejen har stået på. Lejer skal kun betale vedligehold til det udstyr, man har haft til rådighed, hvilket varierer fra sag til sag.
Udlejers udgifter til lejen kan hurtigt og let beregnes, og når der er enighed parterne imellem om antal driftstimer, er der sjældent anledning til diskussion om de direkte omkostninger.

Bidrag til faste omkostninger

Størrelsen af bidraget vurderes og fastsættes individuelt, ud fra den samlede lejepris pr mm vand pr ha.
Et godt udgangspunkt kunne være at bidraget til faste omkostninger vælges ¾ og 1 gange de direkte omkostninger. På den måde vil både lejer og udlejer have gjort en god forretning, idet prisen pr mm vand i reglen er noget lavere end når der beregnes såvel faste som driftsomkostninger på et ny anlæg. Lejer får en god lejepris, og udlejer får et bidrag til dækning af de faste omkostninger – et bidrag, han ellers ikke ville have fået.

Vandingsanlæg

Hvorfor så meget bøvl ? Kan vi ikke bare afregne efter elmåleren, med et tillæg af et ørebeløb på elprisen

Det er en helt kurant afregningsmetode, dog bør man stadig beregne hvad den rette tillægspris til elprisen vil være. Hvis man blot anslår en pris pga. det har man hørt om hos andre, er der en god risiko for at den ene af parterne ved lejen bliver snydt.

Lejepris, eksempel:

Anlæg: 55 m3 time, 25,8 kW (35 hk), lejet i 648 timer, elpris:0,80 kr /kWh. Ca. 30 ha vandet.
Oppumpet vandmængde: 35.640 m3
Lejer har anvendt egen vandingsmaskine og selv udført vandingsarbejdet.

 Pr. time Sum
El-omkostninger20,61 kr13.354 kr
Vedligehold, pumpeanlæg og jordledning 7,004.536 kr
Vedligehold maskine 0,000 kr
Driftsomkostninger27,61 kr17.890 kr
Flytning og tilsyn0,000 kr
Bidrag til faste omkostninger,*) 1 x 17.790 kr17.890 kr
Lejepris i alt35.780 kr
Lejepris, kr pr mm vand pr ha:10,04 kr/ mm/ ha

*) Vurderes og fastsættes individuelt, ud fra den samlede lejepris pr mm vand pr ha.

Gunnar Schmidt

Energi og maskinteknik, Energibesparelser, Kartoffelmaskiner, Tilskud, Foderfremstilling, Lagring

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

    Kontakt Mig