Erfagruppe for svineproducenter med markbrug

Erfagruppe med fokus på teknik og økonomi i markbruget

Du har nu mulighed for at komme med i en erfagruppe, hvor teknikken er i fokus. Der er rigtig mange emner at tage fat på – byggeri, præcisionsjordbrug, vanding, høst teknik i vanskelige år, maskinøkonomi, reduceret jordbearbejdning osv.  Men ofte savnes et forum, hvori mulighederne i teknikken kan diskuteres og man kan få løftet horisonten for, hvad teknikken kan gøre og hvordan økonomien påvirkes af det.

Men det allervigtigste er, at der er et forum til at udveksle erfaringer i, både om de emner der tages op i erfa gruppen, men i lige så høj grad omkring de daglige problem stillinger du oplever i hverdagen i din bedrift.  Møderne holdes hos erfa gruppens deltagere på skift og emnerne aftales fra gang til gang. Byggeri & Teknik planlægger møderne og kommer med oplæg til hvert møde eller sørger for eksterne indledere til de emner, der skal behandles.

Endvidere sender B&T resume af hvert møde rundt til deltagerne.

Økonomi og drift:

Gruppen kommer til at bestå af 8-12 medlemmer og startes op så snart de første 8 deltagere har tilmeldt sig. Mødefrekvensen aftales i gruppen men tænkes at være til 2-3 møder om året, bestemt af aktualiteten.

Hvert deltager i gruppen betaler 1.000 kr. pr erfa gruppemøde til dækning af omkostninger til facilitering. Såfremt den enkelte deltager i gruppen får udført ydelser fra Byggeri & Teknik som bliver fremlagt i gruppen, afregnes dette særskilt med Byggeri & Teknik.

Forplejning til mødet betales af deltagerne. Hvis der kan skaffes en ”sponsor” til forplejningen i form af ekstern indleder, reduceres betalingen i forhold dertil. Byggeri & Teknik sørger i givet fald for dette.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kurt s. Mortensen

Teknik- og Energirådgiver

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk

Kontakt Mig