Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer

FÅ ERHVERVSTILSKUD TIL ENERGIEFFEKTIVISERING, SOM ÅBNER FOR ANSØGNING D. 15. MARTS – TIL 29. MARTS.

Tilskudsordningen giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. Tilskuddet er på op til 56 øre pr sparet kWh for 1. års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

På grund af væsentligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen bør energibesparelsen være på mindst 100.000 kWh / år (svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.

Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde.

HVAD KAN MAN OPNÅ TILSKUD TIL?

Nedenfor er oplistet eksempler på, hvad vi tidligere har opnået tilskud til:

 1. Varmeforsyning - udskiftning af ældre halmfyr til én af mulighederne:
  1. Varmepumpe (jordvarme eller luft-vand)
  2. Stokerfyr til fyring med træflis
  3. Nyt halmfyr
 2. Udskiftning af oliekedel til varmepumpe
 3. Belysning; udskiftning til LED
 4. Staldventilation, udskiftning til lavenergiventilation.

NØGLEPUNKTER FOR AT KUNNE OPNÅ TILSKUD

 1. Energibesparelsen skal være reel og realiserbar.
 2. Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, fx med uafhængige undersøgelse eller med konkrete målinger.
 3. Energiforbruget i nu-drift situationen bør kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).
 4. Tilskuddet gives kun til anlæg eller udstyr, som har været mindst 2 år i drift.

DER GIVES IKKE TILSKUD TIL

 1. Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer.
 2. Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor & vogn, til lastbil)

DET ER VANSKELIGT ELLER UMULIGT AT OPNÅ TILSKUD TIL:

 1. Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)
 2. Læssemaskiner (kan ikke dokumenteres)
 3. Mejetærskere (kan ikke dokumenteres)

 

BEMÆRK AT DU FØRST MÅ BESTILLE DET, DU GERNE VIL HAVE TILSKUD TIL, NÅR DU HAR MODTAGET TILSAGN OM TILSKUDDET FRA ENERGISTYRELSEN.
Link til ordningen, her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer 

Gunnar Schmidt

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Indengårdsteknik, Lagring og transport, ADR kurser

Mobil: 20 89 78 00
Emailgus@byggeri-teknik.dk

Kurt s. Mortensen

Energi og teknikrådgiver, Energirådgivning, Energieftersyn, Maskiner, Indengårdsteknik kvæg, Logistik

Mobil: 40 24 30 81
Email: ksm@byggeri-teknik.dk